Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Utvecklingen sker i centrum, behoven finns i utkanten

Järva-veckan är på väg att bli ett alternativ till Almedalen. Trots närheten till Stockholms centrum är utanförskap ett återkommande tema. En liknade ingång hade Mistra SAMS när programmet bjöd in till seminarium om vem som får nytta av samhällets satsningar på digitalisering och nya mobilitetstjänster.

Miljön på Spånga idrottsplats, där Järva-veckan arrangeras, kan inte mäta sig med ringmuren och ruinerna i Visby. Men i övrigt finns det stora likheter mellan de båda arrangemangen. Politikerna är där, företag lockar och pockar och föreningar kämpar för att synas.

Det finns dock en väsentlig skillnad; det är andra som besöker Järva-veckan än de som kommer till Almedalen. Det återspeglar sig även under de många seminarier som arrangeras, utanförskap är ett återkommande tema.

En liknande ansats hade Mistra SAMS på det seminarium de arrangerade. Deras twist på ämnet var ”Utanför innerstaden: vad har vi för glädje av digitalisering och nya mobilitetstjänster”.

Tillsammans med en inbjuden panel diskuterades när och hur nya tjänster för tillgänglighet och mobilitet ska börja dyka upp även i storstadens ytterområden.

Greger Henriksson, som är etnolog och aktiv forskare inom Mistra SAMS, inledde med att säga att mycket positivt händer inom området just nu. Både när det gäller färdmedel och appar som kan öka tillgängligheten samtidigt som de leder till minskade utsläpp.

– Mindre glädjande är att de nästan bara finns att tillgå i städernas centrum. Trots att det de skulle kunna göra mer nytta i ytterområdena.

Han fick medhåll av flera paneldeltagare.

– Här i Järva hittar man inga delningstjänster, trots att vi är lika digitala som de som bor i innerstan, sa Ole-Jörgen Persson, moderat ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Sara Rhudin, kollektivtrafikexpert på SKL, menade dock att vi får acceptera att nya mobilitetslösningar börjar växa fram i innerstaden eftersom det är där efterfrågan på den typen av tjänster finns. Problemet är att behovet av tjänster ser annorlunda ut där jämfört med i ytterområdena.

– För att dessa lösningar ska få fäste även utanför city måste vi sprida kunskap om de bilpooler och appar som kan underlätta människors vardag.

Anna Kramers, programchef för Mistra SAMS, hade en egen programpunkt där hon utförligt fick berätta om den jobb-hubb som programmet driver i Tullinge.

– I vårt ”living lab” testar vi om det går att minska utsläpp från pendlingsresor om människor får en möjlighet att slippa pendla till jobbet varje dag och att istället gå till en arbetsplats i det egna området. Vi vill även undersöka om det finns några affärsnyttor med lösningen.

På frågan om hur vi ska kunna ändra människors beteende, replikerade Gabriel Melki, socialdemokrat och 1:a vice ordförande i Botkyrka kommunstyrelse.

– Idag väljer många bilen för att få ihop livspusslet, om det här ska lyckas måste det göra livet lättare.

Han var dock positiv till Mistra SAMS jobb-hubb som finns i hans egen kommun.

– Kommunen stödjer satsningen, och om det visar sig att den bidrar till minskad trafik eller skapar andra vinster kan vi tänka oss att bidra med till exempel lokaler till fler hubbar.

Ole-Jörgen Persson var mer skeptisk.

– Jobb-hubbar är ingen lösning för oss som bor i Järva. Om de som bor här i än högre grad än idag stannar i området ökar segregationen ytterligare. För dem finns det ett värde att få se och lära känna andra områden.

Diskussionen pendlade hela tiden mellan det abstrakta, till exempel hur Stockholm ska kunna bli världens smartaste stad, till det konkreta, hur busstrafiken mellan Järva och Barkabystaden ska kunna bli bättre.

När Anna Kramers efter en timme fick kliva ner från scenen var hon nöjd, framförallt med att hon under diskussionen fick en del nya tankar om hur de nu skulle kunna gå vidare.

– Jag skulle önska att vi kunde bygga upp hubbar runt om i stan, och de ska vara öppna för möten mellan människor från olika delar av staden.

I paneldiskussionen deltog Ole-Jörgen Persson (M) och Rashid Mohammed (V), ordförande respektive vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Gabriel Melki (S), 1:a vice ordförande i Botkyrka kommunstyrelse, Sara Rhudin, kollektivtrafikexpert på SKL, Jenny Ångman, avdelningschef Innovation på Järfälla kommun/VD för Barkarby Science. Från Mistra SAMS deltog Greger Henriksson, Anna Kramers och moderator Tobias Abrahamsson.

Läs mer om Mistra SAMS jobb-hubb här

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling