Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-02-13

Utställning om hopp

En ny utställning på Världskulturmuseet i Göteborg vill inspirera till mer hållbara sätt att leva. Dit vill man ta sig genom att sprida hopp. Mistra Sustainable Consumption är medarrangör till utställningen.

Utställningen Human Nature bjuder in besökaren till att följa några av trådarna i vår hoptrasslade värld. Tanken är att väcka frågor samtidigt som besökarna ska bli medvetna om att alla kan bidra till en förändring.

– Med utgångspunkt i aktuell forskning och våra unika samlingar från hela världen vill vi bidra med kunskap och perspektiv på dagens situation och kanske till och med inspirera till mer hållbara sätt att leva för framtiden, säger Världskulturmuseernas överintendent Ann Follin.

Ett av dem som har bidragit till att skapa utställningen är Mistra Sustainable Consumption. Programmet har bland annat tagit fram planer för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare och civilsamhället kan kunna underlätta för oss att konsumera mer hållbart.

I ett annat forskningssamarbete som ryms i utställningen -– Re:heritage – har museet samarbetat med socialantropologer för att utforska människors relationer till saker. Vad lagar och vårdar vi och vad förbrukar vi är några av de frågeställningar som tas upp.

Utställningen kommer även att lyfta fram hur både personliga och samhälleliga vinster kan motivera människor till att genomföra miljöförbättrande åtgärder. Även om man inte tror på eller inte orkar bry sig om klimatförändringarna.

Utställningen väjer inte för de problem världen står inför. Som att livsviktiga och känsliga system hotas av dagens masskonsumtion.

– Det är ändå inte bara en mörk och dyster historia, säger utställningsproducent Lena Stammarnäs.

Hon lyfter hellre fram det hopp som skapas av initiativ som tas runt om i världen.

– Förhoppningsvis kommer vi att ge besökarna inspiration och insikter om att vi som konsumenter och medborgare kan påverka saker – alla kan vi bidra till förändring genom de val vi gör.

Human Nature visas på Världskulturmuseet från 8 februari och fram till våren 2020. Utställningen flyttas sedan till Stockholm och Etnografiska museet för att även där visas under ett och ett halvt år.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling