Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-03-30

Utlysning om energitransitioner – stänger 8 april

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer beskriva sina visioner för ett nytt forskningsprogram om energitransitioner.

Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus ligger i omvandlingen av dagens energisystem där utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser elimineras genom en genomgripande förändring av såväl energimix som beteenden och infrastruktur.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling