Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-01-28

Två nya ansikten på Mistra

Mistra har efter årsskiftet välkomnat två medarbetare tillbaka till kansliet. Både Fredrik Gunnarsson, ekonomichef och Johan Edman, programansvarig har arbetat på Mistra tidigare och förstärker verksamheten med sina erfarenheter.

Den 1 januari tillträdde Fredrik Gunnarsson tjänsten som Mistras ekonomichef. Han kommer närmast från rollen som ekonomichef på Vetenskapsrådet. Dessförinnan har han arbetat som administrativ chef på KK-stiftelsen och som ekonomichef på Högskolan i Gävle. Mellan 2007 och 2013 arbetade Fredrik Gunnarsson som administrativ chef på Mistra.

– Forskningsadministration är min styrka och jag har nu fått mycket erfarenhet från andra arbetsplatser som jag hoppas kan bidra till Mistras arbete. Anna Jöborn som ny vd lockade och jag tror att vi har goda förutsättningar för att förenkla administrationen i och kring våra forskningsprogram framöver.

Med två föräldrar inom forskningen bestämde sig Fredrik Gunnarsson tidigt för att inte disputera och hamna inom samma sfär. Men så var det där med äpplet och trädet…Fredrik Gunnarsson skrattar.

– Trots mina intentioner har jag arbetat med just forskningsadministration hela mitt yrkesliv. Det var en slump från första början och längs vägen har jag fått många betydelsefulla kontakter och trivts bra i rollen.

Han ser mycket fram emot att ha en tät kontakt med forskningsverksamheterna och vara en del av diskussionerna.

– Det roligaste på Mistra är att man är involverad i hela forskningsprocessen och kommer närmare kärnverksamheten, samt fördelarna som finns inom en mindre organisation.

Bär betydelsefulla erfarenheter från båda sidor

Även Johan Edman, som i början av året började som programansvarig, har arbetat på Mistra tidigare. För två år sedan slutade han pendlandet från Uppsala till Stockholm och klev in i rollen som samverkansledare på Uppsala universitets innovationskontor. Han var programansvarig på Mistra mellan 2011 och 2018. Dessförinnan var han projektledare för externa relationer på Uppsala universitet och har även arbetat med forskningsfinansiering på Naturvårdsverket.

Johan Edman

– Jag tar med mig viktiga insikter från universitetsvärlden när jag nu är tillbaka på Mistra – en större förståelse för utmaningar och möjligheter gällande forskning som leder till praktisk nytta, men också om samverkan.

Han kommer att ansvara för Mistra STEPS, Mistra TerraClean och Mistra Innovation 23. Den viktigaste uppgiften som programansvarig anser Johan Edman är att ge möjligheter för programmen att frodas och skapa en bra balans mellan att vara en intresserad finansiär och ställa krav i kombination med att ge forskarna frihet i sin utövning.

– Det har varit nyttigt för mig att vara på den sidan som söker finansiering och inte den som finansierar för att få nya perspektiv, tankar och idéer för hur man bäst stöttar och skapar möjligheter för forskarna.

Johan Edmans intresse för miljö och hållbarhetsfrågor grundar sig i uppväxten i den finska skärgården utanför Vasa i Finland och de otaliga resorna till fjällen. Att arbeta i skärningspunkten mellan forskning, hållbarhet och praktik/tillämpning ger honom stor behållning både professionellt och privat.

– Det känns viktigt och priviligierat att få arbeta med och driva dessa frågor. När jag fick mitt första riktiga jobb på Naturvårdsverket, i början av 2000-talet, var det inte så vanligt att plocka in en samhällsvetare. Då handlade miljöfrågorna till stor del om försurning, kemikalier och miljöövervakning – naturvetenskapliga frågor. På senare år har det blivit allt tydligare att vi har många av de tekniska lösningarna som krävs för en omställning och att det är målkonflikter och samhällsproblem, de mjukare delarna av utmaningen, som vi behöver arbeta mer med.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling