Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-05-12

Trycka på och trycka av – innovativ tryckteknik ska öka kläders livslängd

Företaget Vividye gör det möjligt att både trycka och ta bort tryck utan att textilen tar skada. Tekniken har bland annat utvecklats inom det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Nu kommersialiseras tekniken med syfte att förlänga textila produkters livslängd.

Färger och tryck på klädesplagg och andra textilier innebär både stora mängder kemikalieutsläpp och är en utmaning för att materialet ska kunna återvinnas.

– När färger och tryck blir inaktuella eller utslitna är också risken att hela plagget eller produkten kasseras, trots att det skulle kunna återanvändas eller återvinnas, berättar Johanna Nissén Karlsson, Vividyes vd och medgrundare.

Målet för företaget är göra det möjligt att trycka och ta bort tryck för att förlänga produkters livslängd och öka återvinningsmöjligheten när produkten väl är utsliten. I februari i år lanserade de sin första produkt i samarbete med Gina Tricot.

Mistra Future Fashion

Utvecklingen av tekniken började som ett doktorandprojekt inom ytkemi av Romain Bordes och Anna-Karin Hellström vid Chalmers, och Hanna de la Motte och Marie Syrén på RISE, som finansierades av Formas. Tekniken utvecklades också inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion, som avslutades 2019. Inom programmet tillsattes ett mindre projekt gällande så kallade ”ink formulations” som finansierades via forskningsprogrammets strategiska fond och mynnade ut i rapporten Development of ink formulations for on/off inkjet textile dyeing.

Romain Bordes och Anna-Karin Hellström kopplades samman med Johanna Nissén Karlsson, och hennes två kollegor Eric Henriksson Martí och Gustav Larsson-Utas, som då gick Chalmers Entreprenörsskola. Tillsammans bildade de Vividye.

– Efter utvecklingen av tekniken i Anna-Karins doktorandprojekt och grundandet av Vividye är det mycket givande att se konceptet nå ett kommersiellt stadium, säger Romain Bordes.

Skalar upp under hösten

Tryck- och borttagningstekniken som nu kommersialiseras sliter inte på textilfibrerna, innehåller inga giftiga kemikalier och är säker för människa och miljö, enligt företaget. Den består av en unik färg som släpper från textilfibrerna när den reagerar med ett borttagningsmedel. Trycktekniken kan appliceras på existerande infrastruktur, förklarar Johanna Nissén Karlsson.

– Vilket tryckeri som helst kan använda sig av tekniken i sin fabrik, vilket har varit oerhört viktigt för oss. För avfärgning behöver vi i nuläget ta tillbaka plagget, men framöver kan det bli möjligt att även det går att göra på plats i andra fabriker.

Vividye har nyligen anställt ännu en kemist som arbetar med produktutveckling och siktar även på ännu en anställning med fokus på att skala upp tekniken i höst.

– Innovation skapas när personer med olika typer av kunskap, erfarenhet och bakgrund möts. Jag vill belysa vikten av att hitta och arbeta med människor som kompletterar – och är intresserade av att lära av – varandra för att forskning ska kommersialiseras, säger Johanna Nissén Karlsson.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling