Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-03-31

Tre programförslag vidare i utlysning ”Hållbar blå ekonomi”

I oktober öppnade Mistra utlysningen ”En hållbar blå ekonomi för Sverige”. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi, med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i marina områden. Nu går tre programförslag vidare i utlysningsprocessen.

En utvärderingspanel med fyra internationella experter har utvärderat de elva inkomna skissansökningarna i utlysningens första steg. Panelen rekommenderar att tre av förslagen ges möjlighet att lämna in programförslag. De anser att dessa förslag bäst möter utlysningens kriterier och har rätt förutsättningar för att utvecklas till fullständiga ansökningar.

Mistras styrelse beslutade den 30 mars att erbjuda följande tre förslag att lämna in programförslag enligt steg två av utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. De andra programförslagen avslås.

  • Mistra blue pathways – a research programme for transformation to a sustainable blue economy resilient to climate change, SLU.
  • Sustainable blue economy dynamic decision support for use in offshore marine environmental management and spatial planning, SUSTAINABLUES, Chalmers
  • Co-create better blue, C2B2, Göteborgs universitet
  • Utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige genomförs i två steg och bygger på bakgrundsrapporten Ecosystem approach to enhance resilience in Swedish offshore marine areas and contribute to a sustainable blue economy, framtagen av en extern expertgrupp. Även förstudien On research in Swedish offshore marine areas ligger till grund för utlysningen.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling