Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-03

The Seed Box förlängs till år 2022

Finansiärerna Mistra och Formas har beslutat att bevilja en andra fas (förlängning) av programmet The Seed Box.

The Seed Box är ett internationellt samarbete mellan 13 universitet och nätverkspartners kring miljöorienterad humaniora, som koordineras från Linköpings universitet. Förlängningen sträcker sig från 1 april 2020 till 31 mars 2022.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling