Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-09-08

Textilindustrin kan lära av bilindustrins samverkan

Forskningsresultat kan ge många svar på hur ett framtida hållbart modesystem kan se ut. Men för att resultaten ska leda till verklig förändring krävs samarbete, mod och transparens. Det konstaterade panelen på Mistras session under konferensen Fashion Future, som kickade igång Stockholm Fashion Week.

Sverige ligger långt vad gäller forskning och innovationer inom hållbart mode och hållbar textil. Inte minst genom det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion med 15 forskningspartners och över 50 industripartners, som avslutades 2019. Men för att nå en mer hållbar modeindustri behöver forskningsresultaten implementeras.

Som startskott på Stockholms Fashion Week, hölls konferensen Fashion Future den 31 augusti, med fokus på innovation, teknologi och hållbarhet inom modebranschen. Mistra var en av medarrangörerna och anordnade panelsamtalet Research as an accelerator – a Future Fashion System där tre aktörer från olika delar av värdekedjan delade med sig av betydelsen av forskning för att nå en mer hållbar modeindustri.

Hanna de la Motte, forskare vid RISE och tidigare forskare inom Mistra Future Fashion, berättar att ett av de forskningsfält som Sverige nu fokuserar på är sorteringsteknik. När textilinsamlingen tar fart inom Europa behöver textilierna sorteras snabbt och effektivt och skickas vidare till rätt aktör.

– Vi arbetar med en spektroskopimetod, och jobbar också mycket med AI, blockchain och digitalisering, för att göra det möjligt att sortera på olika värden, säger Hanna de la Motte.

Trots att hon är kemist och jobbar med återvinning, poängterar hon att återvinning är en liten del i omställningen till en mer hållbar modeindustri och inte bör få för stort fokus. Den största utmaningen ligger i att använda producerade palgg under en längre tid. Därför finns ett stort forskningsfokus också på affärsmodeller och innovation.

Renewcell vill sluta cirkeln

Ett innovativt företag som startade som ett forskningsprojekt är textilåtervinningsföretaget Renewcell. Kommunikationschef Harald Cavalli Björkman berättar modeindustrin mottagit dem med öppna armar och ett stort intresse.

– Det är tydligt att efterfrågan finns, men precis som Hanna (Hanna de la Motte, reds anm.) sa tidigare behöver vi inkludera hela industrins påverkan. Vi ser fram emot att gå före med våra samarbetsaktörer inom modeindustrin och verkligen sluta cirkeln i den här sista delen av värdekedjan.

Det svenska modemärket Asket bygger sin affärsidé på transparens och forskningsresultat. I samarbete med RISE beräknas deras plaggs miljöpåverkan och resultaten kommuniceras till kunderna.

– Transparens är nyckeln till att både utbilda oss själva som företag och våra kunder när det handlar om tillverkning, för att ta bättre beslut och i slutändan investera i färre men bättre plagg som håller längre. Vi ligger nu på 91 procent spårbarhet på 40 plagg, säger August Bard Bringéus, medgrundare Asket.

Att tydligt visa kostnaden för tillverkningen av plagget och var det är tillverkat ger kunden nya insikter men det visar inte vad det kostar för planeten, konstaterar August Bard Bringéus. Därför har de även valt att vara transparenta med miljöpåverkan längs hela vägen till ett färdigt plagg.

– På så sätt kan vi ge kunden fakta om vad det kostar för dem, för människorna som tillverkat den och för planeten, innan de tar ett beslut. Är det värt det? Behöver du den verkligen? För oss internt handlar det också om att mäta och sätta mål för minskningar.

Textilindustrin kan lära av andra industrier

Men för att innovativa och mer hållbara satsningar och satsningar ska skalas upp lyfter panelen vikten av samverkan och samarbeten aktörer emellan.

– Vi behöver bli bättre på att ge det stöd som finns internt hos de stora märkena, till de mindre märkena som gör de rätta sakerna från början, säger Harald Cavalli Björkman.

Hanna de la Motte påpekar att förändring är synonymt med finansiella risker och andra affärsstrategiska risker.

– Vi pratar mycket om samarbeten och jag håller med, det är en nyckelfaktor. Men jag upplever fortfarande mycket konkurrens inom textilindustrin. Jag tror vi behöver titta på andra industrier för att skapa bättre samverkan och ett klimat som bygger på överenskommelser och immaterialrätt och lösningar som främjar både små och stora företag. Till exempel bilindustrin, som är duktiga på att gå samman för att utveckla nya gemensamma lösningar.

Men trots att Sverige är framsynta när det kommer till forskning, kunskap och innovation så fastnar vi lätt i diskussioner om hur vi ska mäta. Här ser Hanna de la Motte ett behov av mod – inte minst från beslutsfattare.

– Beslutsfattarna måste börja ”curla” innovativa lösningar och företag så de inte drunknar i de här stora diskussionerna om hur vi bäst mäter, när framtiden ändå är så pass osäker. Vi vet inte hur den framtida modebranschen kommer att se ut, därför behöver vi omfamna osäkerheterna.

Hela konferensen Fashion Future finns att tillgå här. Cirka 1,05 timme in i sändningen hålls Mistras panelsamtal Research as an accelerator – a Future Fashion System. Moderator för Mistras session är Malin Viola Wennberg, doktorand vid Stockholms universitet och före detta kommunikationschef för forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Medverkar i panelen gör Hanna de la Motte, forskare på RISE, Harald Cavalli Björkman, kommunikationschef Renewcell och August Bard Bringéus, medgrundare Asket.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling