Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-02-19

SVT-serie får hjälp av Mistra-forskare

I tv-serien Rapport från 2050 har ett flertal forskare kopplade till Mistra-program medverkat. Bland annat var Åsa Svenfelt, programchef för Mistra Sustainable Consumption, knuten till produktionen som vetenskaplig rådgivare.

När SVT:s tv-serie Rapport från 2050 började planeras fick Åsa Svenfelt, forskare och forskningsledare vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH en förfrågan om hon kunde tänka sig att ställa upp som vetenskaplig rådgivare.

– Totalt blev det ett tiotal möten där jag föreläste för både redaktionen och filmteamet om vår forskning och hur man kan tänka kring olika framtidsscenarier.

SVT:s Rapport från 2050 är en underhållningsserie som undersöker hur vi skulle kunna leva i  ett samhälle som ställt om till netto-noll utsläpp. Programledarna Anders Haag och Lotta Lundgren visar hur vi kan bo, resa, äta, klä oss år 2050.

Åsa Svenfelt knöts till programmet för sina expertkunskaper.

– Jag har också haft synpunkter på manus, tipsat om experter att intervjua och bistått med tips om studier. Dessutom jag har korrläst manus och gett synpunkter vad gäller det vetenskapliga, säger hon.

Åsa Svenfelt presenterade forskning på TV-programmets olika teman, olika sätt att se på framtiden och några möjliga framtida utvecklingar. Att framtiden beror på vilka val som görs längs vägen och att det sällan är fruktbart att tala om prognoser.

– Det jag tjatade allra mest om var att ingen kan veta hur framtiden blir och det finns stor osäkerhet och därmed också många möjligheter.

Åsa Svenfelt själv syns inte i rutan. Det gör däremot Karin Bradley som hon delar programchefskapet för Mistra Sustainable Consumption med, och transportforskaren Jonas Åkerman som är programchef för Mistra SAMS.

För Åsa Svenfelt blev tv-engagemanget som att kliva in i en helt annan slags verkstad än den hon är van vid.

– Det var spännande och roligt och jag blev imponerad av deras professionalitet. Det jag lärde mig var bland annat att ska man få med människor måste man förenkla detaljerna för att få fram ett budskap i helheten. I vårt program vill vi ta fram kunskap om hur hållbara konsumtionspraktiker kan gå från nisch till mainstream, så där har vi saker vi kan lära oss, säger Åsa Svenfelt.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling