Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-05-09

Seminarium om utmaningarna för cirkulära företag

Alla talar om cirkulär ekonomi, men hur ska de nya affärsmodellerna se ut? Och vem ska finansiera omställningen? Det är två frågor som kan komma upp till diskussion under ett seminarium den 16 maj. Arrangörer är Mistra, NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och den nederländska ambassaden.

Finanssektorn spelar en avgörande roll för att möjliggöra och stimulera utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Mistra, NMC, och den nederländska ambassaden bjuder nu in till ett seminarium den 16 maj där frågan om hur finanssektorn ska kunna utveckla cirkulära affärsmodeller står i fokus.

En frågeställning under seminariet handlar om vilka utmaningar som möter företagen när det ska blir mer cirkulära. Andra tänkbara punkter under seminariet kan bli hur företagen ska finansiera nya mer cirkulära affärsmodeller.

Bland talarna under dagen finns representerar från finanssektorn, företag och forskning från både Nederländerna och Sverige.

Fakta

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är Sveriges ledande nationella förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar utveckling. Föreningen bildades 1994 och har idag över 200 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t.ex. kommuner, landsting och intresseorganisationer är medlemmar.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling