Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

Seminarietätt i Bryssel inför EU:s nya gröna giv

Mistra stärker sin närvaro i Bryssel. Bland annat var stiftelsen i början av december med och arrangerade både ett högnivåmöte om EU:s klimatstrategi och ett seminarium om cirkulär ekonomi i EU-parlamentet.

– Det var värdefulla möten och vi märkte att våra forskningsresultat hamnade precis där de hör hemma, hos parlamentariker, kommissionärer och andra centrala beslutsfattare, säger Åke Iverfeldt.

På högnivåmötet, där Brysselbaserade tankesmedjan CEPS, Centre for European Policy Studies, var arrangör, pratade Åke Iverfeldt om Mistras i sammanhanget relevanta forskningsprogram, bland annat Mistra Carbon Exit.

Sabine Fuss, gästprofessor vid Chalmers, presenterade aktuella fakta om koldioxidinlagring. Man diskuterade också arbetet med utvecklingen av hållbara finansmarknader inom ramen för EU:s Sustainble Finance Action Plan.

Dagen efter, den 5 december, arrangerade Mistra och Stockholm Environment Institute tillsammans med tankesmedjan Institute for European Environmental Policy (IEEP) ett seminarium i EU-parlamentets lokaler om cirkulär ekonomi. Där medverkade bland annat Sigrid Barnekow från Mistra Future Fashion och Carl Dalhammar från Mistra REES.

Bild på Åke Iverfeldt

– På det seminariet deltog också Hans Bruyninckx, chefen för European Environment Agency, i Direkt efteråt gick han till en presskonferens om miljötillståndet i Europa med Frans Timmermans, säger Åke Iverfeldt.

Frans Timmermans är vice ordförande för EU-kommissionen och ansvarig för unionens klimatarbete. De båda seminarierna skedde inför lanseringen av EU-kommissionens nya gröna giv ”A New Green Deal” veckan efter.

Enligt Åke Iverfeldt är viktigt att på det här sättet befinna sig i politikernas vardag och presentera bra forskning i de sammanhang där de behöver den och har nytta av den. Mistra Dialog baseras på en sådan strategi och Mistras ökade aktivitet i Bryssel är en följd av det.

– Man måste träffa rätt och ha kvalitet i det man säger. Dessutom måste man vara kort och kärnfull när man pratar i parlamentet. Nästa gång är man känd och då blir det mycket lättare.

De två seminarierna var arrangerade av två olika tankesmedjor, IEEP och CEPS, som båda är baserade i Bryssel. Hur viktigt är det för Mistra att samarbeta med dem?

– Extremt viktigt, De är seriösa tankesmedjor och de  har väldigt bra ingångar till kommissionen. CEPS är dessutom med i programmet Mistra Carbon Exit, säger Åke Iverfeldt.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling