Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-03-27

Satsning på seminarier bjuder in till dialog om framtidens hållbara stad

Sedan starten för snart tio år sedan har Mistra Urban Futures satsat målmedvetet på publika föreläsningar och seminarier. Evenemangen har blivit uppskattade mötesplatser för praktiker, forskare, politiker och näringsliv med intresse för att utveckla staden.

– En rapport, hur bra den är, blir inte alltid läst av så många. Vi vill nå ut med ett enklare och mer lättillgängligt format, som kan tilltala flera målgrupper. Seminarier och konferenser är en del av den ambitionen, säger Ulrica Gustafsson, eventansvarig vid Mistra Urban Futures.

Forskningscentret utvecklar kunskap om hållbar stadsutveckling. Svårigheten att nå målgrupper även med populärvetenskapliga artiklar och kortfattade policyrekommendationer, fick ledningen redan tidigt att satsa målmedvetet på öppna seminarier och föreläsningar, berättar Ulrica Gustafsson.

– Vi jobbar med ett konsortium bestående av olika parter, som har intressen i olika frågor och projekt. Så för oss är evenemangen ett jätteviktigt sätt att nå våra målgrupper. Det har också varit ett sätt att sätta Mistra Urban Futures på kartan.

Totalt har mer än tvåhundrafemtio föreläsningar, seminarier och konferenser arrangerats inom centret sedan 2010, merparten vid Göteborgsplattformen. Utöver det deltar medlemmar ur våra projekt på olika konferenser och håller workshops.

– Trots att vi har så många evenemang är de ofta nästintill fullsatta, mellan 50 och 150 personer är inte ovanligt. Framförallt lockar de forskare och praktiker inom stadsutveckling, men hit kommer även näringsliv, politiker och civilsamhälle, säger Ulrica Gustafsson.

På listan över det senaste halvårets evenemang finns rubriker som ”Hur blir renoveringar mer socialt hållbara?”, ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”, ”Livable cities – Urban Futures med Jan Gehl” och ”Mina drömmars stad”. Vid det sistnämnda seminariet fick forskare, näringslivsföreträdare, författare och unga utrymme att beskriva sin personliga drömstad. Seminariet blev också den 100:e och sista kvällsföreläsningen i seminarieserien Mellanrum, som Mistra Urban Futures arrangerat i samarbete med bland annat stadsmuseet, Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgsregionen och Göteborg Stad.

– Seminarierna vi arrangerar, själva eller ihop med andra, spänner över ett brett fält av ämnen. Det gemensamma är att de på olika sätt handlar om hållbar stadsutveckling, konstaterar Ulrica Gustafsson.

Mistra Urban Futures bedrivs på sex platser, eller plattformar, runtom i världen. Varje plattform arrangerar egna seminarier och konferenser, men merparten av evenemangen sker i Göteborg. Utöver årliga internationella och inhemska konferenser, events med internationella föreläsare och närvaro under Almedalsveckan, har Göteborgsplattformen samlat seminarier i fyra ”eventserier”.

Urban Lunch-time bjuder på föreläsning och lunch, och är framför allt till för att sprida resultat från olika projekt. Urban Research är mer djuplodande halvdagsseminarier som efter en inledande föreläsning fortsätter med en workshop där alla delar med sig av kunskap. Urban Lecture är lunchföreläsningar med internationellt kända forskare. Under temat Mellanrum, har allmänheten bjudits in till kvällsföreläsningar som handlat om stadens sociala dimension.

– Utöver våra unika events, bestämde vi oss tidigt för att starta seminarieserier för att skapa enkelhet och effektivitet. Samma ungefärliga format, tider och lokaler återkommer. Det tror jag också har underlättat för publiken att hitta till oss.

Seminarierna ska fungera som neutrala arenor, där centrets målgrupper kan nätverka, lära och diskutera, konstaterar Ulrica Gustafsson. Att föra ut projektresultat har också varit viktigt – bara i Göteborg har centret drivit ett 80-tal forsknings- och kunskapsprojekt. Samtidigt har seminarierna bidragit till att utveckla forskningen.

– Projekt som har kommit ett stycke i sitt arbete har under rubriken Urban Research bjudit in deltagare till en workshop. Resultaten från de diskussionerna har forskarna sedan tagit med sig vidare i projekten, säger Ulrica Gustafsson.

– Ett exempel under hösten handlade om utmaningen att skapa levande bottenvåningar med olika verksamheter.

I samband med att Mistras finansiering av Mistra Urban Futures upphör vid årsskiftet 2019/2020 står centret inför en omorganisation. Ulrica Gustafsson räknar ändå med att seminarierna kommer att fortsätta arrangeras i någon form även kommande år. Under 2018 genomfördes en större utvärdering av seminarierna. Djupintervjuer och mejlenkäter med deltagare visade att seminarierna har varit uppskattade.

– Det framkom också att många gärna hade deltagit på fler seminarier, om man haft tid och att vi borde filma seminarierna oftare, så att fler har chans att ta del av dem. Det är ännu ett tecken på att vi har lyckats, säger Ulrica Gustafsson.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling