Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-12-21

Samverkansprojekt för förbättrat underhåll inom VA-sektorn

Underhåll inom VA-sektorn är ett eftersatt område som blir allt mer kritiskt i ett förändrat klimat. Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint har under hösten lanserat ett samverkansprojekt om planering av underhåll inom VA. Fem organisationer deltar med syfte att bygga kompetens och stärka samarbetsmöjligheter.

I november initierade forskningsprogrammet Mistra InfraMaint, som arbetar med smart underhåll av infrastruktur, ett sex månader långt samverkansprojekt. Syftet är att skapa kontakter och samarbeten samt att komma framåt med planer för tillgångsförvaltning och identifiera, analysera och prioritera behov inom verksamheten.

– Vi hoppas att projektet ska leda till att öka deltagarnas kompetens om underhåll av VA som de kan använda sig av inom sin organisation för att förbättra deras underhåll. Att de bygger upp ett nätverk mellan organisationerna så att de även i fortsättningen kan ha stöd av varandra och veta vem eller vad de kan luta sig mot, exempelvis standarder, organisationer, personer, säger Louise Andersson, civilingenjör inom samhällsbyggnad och teknisk licentiat inom förebyggande brounderhåll på Rise.

Louise Andersson är samordnare för samverkansprojektet tillsammans med Madelen Malm, civilingenjör inom energi och miljö samt projektledare på Rise.

Självstudier med mikrolärande

De fem organisationerna som deltar i projektet är Kretslopp och Vatten Göteborg, Karlstad kommun, Nacka vatten och avfall, Åre kommun och Roslagsvatten. VA- och driftingenjörer, it-specialister, avdelningschefer och ekonomer från organisationerna kommer att träffas vid fem webbinarier, tre lärandeträffar och två fysiska träffar. Under tiden kommer organisationerna att arbeta med material som tas fram inom Mistra InfraMaint, bland annat programmets stora bibliotek av mikrolärande. Det består av korta filmer om standarder, direktiv och forskningsresultat.

I juni 2023 avslutas samverkansprojektet. Om Mistra InfraMaint får fortsatt finansiering för ytterligare en fas finns tankar om kommande samverkansprojekt inom VA eller annan infrastruktur.

Läs mer på Mistra InfraMaints hemsida och i deras nyhetsbrev.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling