Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-06-07

Samarbete nyckeln inom FN:s havsforskningsdekad för hållbar utveckling

Den 1 juni lanserades FN:s årtionde för havsforskning 2021–2030. För att uppmärksamma detta och lansera Sveriges nationella kommitté för årtiondet anordnar Formas ett webbinarium på Världshavsdagen den 8 juni. Mistras vd Anna Jöborn är som en av världens experter på området invald i FN:s planeringskommitté.

På det digitala seminariet Världshavsdagen som arrangeras av Formas, deltar bland andra kronprinsessan Victoria, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, och forskningsminister Matilda Ernkrans. Generaldirektörerna för SMHI, Formas och Havs- och vattenmyndigheten kommer att samtala kring de fyra prioriterade områdena för Sverige under årtiondet; ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer.

Mistras vd Anna Jöborn sitter med i planeringskommittén för FN:s havsforskningsdekad för hållbar utveckling. Hon har under året deltagit i onlineserien Ocean Decade Virtual Series i avsnittet ”Empowering women in the Ocean Decade” som utforskade jämställdhet inom havsforskning och den marina sektorn. På grund av andra åtaganden kan hon inte delta under Världshavsdagen, utan har skickat en hälsning med budskap om vikten av samarbete länder emellan.

– Att FN går in och utser ett helt årtionde tillägnat havsforskningen är dels för att det är akut, dels för att inget land kan göra detta på egen hand. Man pratar om ett helt nytt förhållningssätt där man betonar vikten av samarbete mellan forskning och resten av samhället, där även länder med mindre resurser bjuds in att delta, säger Anna Jöborn.

Under 2021 och våren 2022 kommer det att arrangeras sju globala digitala laboratorier som syftar till att skapa fler internationella samarbeten. Varje virtuellt labb pågår i 24 timmar och tar sin utgångspunkt i följande sju målsättningar: ett rent, hälsosamt och resilient, förutsägbart, säkert, produktivt, transparent, samt ett inspirerande och engagerande hav. På oceandecade.org kan den som vill engagera sig och anmäla intresse för att delta.

Mistra kommer under hösten utlysa medel för ett nytt forskningsprogram med fokus på just utmaningarna i våra regionala havsområden. Läs mer om arbetet och en kommande utlysning här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling