Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-02-16

Så kan modeindustrin bli mer hållbar – Filmserie lyfter forskningsresultat

Klädbytar-appar, tema hållbarhet på modeveckan och producentansvar för textilier. Mode- och textilindustrin är en bransch i förändring och efterfrågan på kunskap är fortsatt stor. I fyra kortfilmer om en mer hållbar modeindustri sammanfattas resultat och lärdomar från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion.

Vad är hållbart mode? Och är det överhuvudtaget möjligt? I höstas släppte Mistra de fyra filmerna Vad är egentligen hållbart mode? som baseras på kunskap och resultat från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Filmerna fokuserar på olika hållbarhetsaspekter för plagg, produktion, affärsmodeller och konsumentbeteenden samt materialströmmar och återvinning.

En av dem som använt sig av filmerna är 15-åriga Lydia Wessel som går i årskurs 9 i Kunskapsskolan Saltsjöbaden. Som skoluppgift i SO och NO arbetade eleverna med problem och lösningar gällande konsumtion och hållbar utveckling. Lydia Wessel valde att arbeta med hållbart mode och hittade först till Mistra Future Fashions rapporter och senare även filmserien.

– I filmen om hållbart mode så fanns bra information om klimatpåverkan från olika delar av livscykeln, bra diagram och förklaringar. Det fanns också bra information om hur kläder och mode kan göras mer hållbart – fokus på lösningar – vad man kan göra som konsument och vad klädtillverkarna kan göra. Här fick jag idéer som jag sen läste mer om på andra håll.

”Frågan mer aktuell än någonsin”

Medverkar i filmerna gör Malin Viola Wennberg, doktorand vid Stockholms universitet och före detta kommunikationschef för forskningsprogrammet Mistra Future Fashion, Åsa Östlund, forskningschef på TreeToTextile och före detta programchef för Mistra Future Fashion samt Susanne Sweet, docent och forskningschef på Handelshögskolan i Stockholm och före detta forskningschef för Mistra Future Fashion.

– Forskningsresultaten från Mistra Future Fashion har verkligen gett oss en ny förståelse för modeindustrins hållbarhetsutmaningar. Sedan programmet avslutades har lärdomarna levt vidare hos både företag och offentliga satsningar, så som i Naturvårdsverkets informationskampanj Textilsmart och som faktagrund för policybeslut gällande separat insamling av textil i Sverige. Frågan om ett framtida mer resurseffektivt modesystem är mer aktuellt än någonsin. Dessa sammanfattande filmer är ett bra första steg för den som vill lära sig mer och vara en del av förändringsarbetet, säger Malin Viola Wennberg.

Filmerna Vad är egentligen hållbart mode? används inom textil- och modeutbildning och som internt utbildningsmaterial för anställda inom försäljning av mode och textil. I höstas var filmerna en del av eventet WIN WIN Gothenburg Sustainability Youth Arena vid Auktionsverket Kulturarena i Göteborg. Mistra medverkade även på konferensen Fashion Future som var startskottet på höstens Stockholm Fashion Week och anordnade panelsamtalet Research as an accelerator – a Future Fashion System där tre aktörer från olika delar av värdekedjan delade med sig av betydelsen av forskning för att nå en mer hållbar modeindustri.

Del 1: Ett mer hållbart plagg

Del 2: En mer hållbar produktion

Del 3: Mer hållbara affärsmodeller och konsumentbeteenden

Del 4: Mer hållbara materialströmmar och återvinning

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling