Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-02-15

Projektutlysningen Mistra Utmana har nu öppnat

Forskningsidéer inom minskad resursförbrukning och diplomati för hållbarhet som bryter ny mark och ifrågasätter konventionella synsätt. Det är syftet med projektutlysningen Mistra Utmana som nu har öppnat.

Mistra ser ett behov av att finansiera fler ambitiösa och djärva forskningsidéer inom miljöområdet, för att komplettera den huvudsakliga finansiering till långsiktiga, tvärvetenskapliga forskningsprogram. Projektutlysningen Mistra Utmana adresserar två områden – Minskad resursförbrukning och accelererad cirkulär ekonomi och Diplomati för hållbarhet. Sökanden uppmanas att formulera modiga idéer som kan bryta ny mark och ifrågasätta konventionella synsätt och paradigm. Syftet är att idéer med potential att bidra med lösningar på komplexa miljö- och samhällsutmaningar ska utforskas.

– Vi är verkligen spända på att se vilka projektidéer som kommer in som svar på den här utlysningen och hoppas att den lever upp till sitt namn, säger Lisa Almesjö, programansvarig Mistra.

Den totala budgeten är maximalt 80 MSEK. Utlysningen genomförs i två steg och projekten finansieras med högst 6 MSEK för en projekttid om högst tre år. Mistras forskningssatsningar bygger i hög grad på samverkan, både inom och mellan satsningarna. Detta förhållningssätt kommer även att genomsyra de finansierade projekten för att främja utbyte av idéer och resultat dem emellan. 

Se Mistras utlysningstext i sin helhet på svenska och engelska.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling