Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-11-22

Prenumerera på Mistraprogrammens nyhetsbrev

Flera av Mistras forskningsprogram har egna nyhetsbrev. Ta del av programmens forskningsresultat och aktiviteter genom att prenumerera på dem, länkar hittar du här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling