Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

OECD-rapport lyfter fram Mistras strategiska miljösatsningar

OECD har granskat hur nio organisationer och initiativ i lika många länder ger stöd till miljö- och hållbarhetsforskning. Mistra fick goda betyg för dess organisation och för att stiftelsens kapital ökar trots stora investeringar.

I en ny rapport från OECD med namnet ”Supporting research for sustainable development” granskas nio organisationer och initiativ som alla stödjer miljö- och hållbarhetsforskning, med syfte att illustrera hur praxis ser ut på området. Organisationerna kommer från Australien, Österrike, Kanada, Danmark, Frankrike, Japan, Sverige, Storbritannien och USA.

Flera av initiativen förutsätter, liksom Mistra, att flera vetenskapliga discipliner samverkar i forskningen. Gemensamt är också att deras finansiering av forskning, teknikutveckling och innovation har som syfte att hitta nya lösningar på olika miljöutmaningar. Oberoende av om det handlar om klimat, biologisk mångfald, föroreningar eller något annat. Mistras satsningar skiljer sig dock jämfört med de andra bland annat genom längden på programmen, i regel åtta år.

Rapporten är i sin struktur mer beskrivande än granskande, dess syfte är att orientera politiker inom området.

En framgångsfaktor som lyfts fram i rapporten är att Mistras kansli består av relativt få personer i en flexibel och specialiserad organisation, medan externa experter tas in för att bidra med sakkunskap.

Att Mistra effektivt har förvaltat det kapital som stiftelsen fick vid starten för 25 år sedan är ytterligare en positiv aspekt som poängteras. Särskilt pekar författarna på att kapitalet genom åren har växt samtidigt som stora investeringar i forskning gjorts.

– Vi är glada att OECD valt att lyfta Mistra och vårt uppdrag som miljöstrategisk finansiär och hållbar kapitalförvaltare. När alltfler finansiärer nu har insett att forskning och innovation för de globala hållbarhetsmålen är en central uppgift måste vi på Mistra fundera vidare på vår roll. Hur kan vi bli ännu bättre på att utnyttja vår kunskap, vårt oberoende, vår flexibilitet och vår långsiktighet i det nya forskningslandskapet, kommenterar Linda Bell, programansvarig på Mistra.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling