Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

Nya satsningar på miljöinnovation

Mistra Innovation 23 är nu igång. En första utlysning resulterade i att fem olika projekt får dela på 25 miljoner kronor för att utveckla allt från bättre litiumjonbatterier till smörjmedel baserat på havre och vegetabilisk olja.

Programmet Mistra Innovation avslutas nu till årsskiftet efter åtta år, men framgångarna har varit så tydliga att Mistras styrelse beslutade att starta ett liknande program. Programperioden blir fram till och med 2023 och det nya programmets namn blir följdriktigt Mistra Innovation 23 – MI23.

En första utlysning resulterade i 14 ansökningar med ett sökt värde på totalt 62 miljoner kronor. Av dessa får fem projekt klartecken från styrelsen, även om ett av dem måste göra vissa förtydliganden innan det blir godkänt. Tillsammans får de dela på 25 miljoner kronor.

Projekten som beviljades är:

ProECOnlub – EcoBränsle AB i Karlshamn som ska utveckla smörj- och kylvätskor baserade på glycerol och vegetabilisk olja med inslag av havrebaserade nanostrukturer.

Batterispänning – SEM AB i Åmål som arbetar med framtagning av metoder för balansering av energiuttag från litiumjonbatterier för förbättrad prestanda och ökad användning.

FSMT – Winfoor AB i Lund ska vidareutveckla modulära rotorblad till vindkraftverk som är mer lätttransporterade och därmed kan komma till användning i mer svårtillgänglig terräng. Rotorerna har en unik struktur med tre blad som samverkar för högre effektivitet i förhållande till vikt. Projektet föreslår att höghållfast stål används istället för fiberkomposit   som material. Stål kan dessutom återvinnas enklare när rotorn når slutet av sin livslängd.

SmartSol – SolHybrid i Småland AB i Växjö syftar till att främja utvecklingen av en integrerad värme-, kyl- och elsystemlösning för europeiska byggnader. Kärnan i systemet är kylda solpaneler och bergvärme som ger en högeffektiv hybridlösning som kan utnyttja marken mycket bättre än nuvarande system och kan vara bättre än fjärrvärmesystem.

PolyFree – Cyclicor AB i Lund ska tillhandahålla nya icke-toxiska och biobaserade polymerprodukter med högt biokolinnehåll utvecklat med Cyclicor-teknik för specifika marknader för att stärka svensk konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Projektet ska utveckla hela värdekedjan från biobaserade polymerer till plast inklusive återvinning samt gå från liten skala till stor skala. Dock återstår några klargöranden innan projektet får helt grönt ljus.

– Svensk industri är byggd på innovationskraft och resultaten av denna projekttilldelning visar att framgångssagan fortsätter, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Även Lars Frenning, som är programdirektör för Mistra Innovation 23, är glad att det de har fått in så många intressanta projektförslag.

– De beviljade projekten har förutsättning att skapa arbetstillfällen i Sverige och öka företagens konkurrenskraft samtidigt som de ger förutsättningar för en bättre miljö både inne och ute, säger han.

Fakta – Mistra Innovation

Mistra Innovation satsade under sina åtta år totalt 90 miljoner kronor i olika projekt, de medverkande företagen lika mycket. Många av de projekt som fick stöd lyckades väl, både i form av miljöförbättrande metoder och produkter, vilket i sin tur resulterade i utökad verksamhet, nya forskningsrön och fler anställda hos de medverkande företagen.

Mistra Innovations modell, att stödja både forskningen och företag, har varit framgångsrik, inte minst genom eftersom frågan om hur forskningsresultat ska kommersialiseras aldrig behöver ställas – företagen har redan kanalerna ut till marknaden.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling