Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-09-03

Ny utlysning öppnar inom kort

Under senare delen av september öppnar Mistra den nya utlysningen Biologisk mångfald och det finansiella systemet.

I juni släpptes bakgrundsrapporten Aligning Markets with Biodiversity, med huvudbudskapet att det finns ett akut behov av forskning som bidrar till att bryta det skadliga sambandet mellan den globala ekonomin och förlusten av biologisk mångfald.

Under september öppnar Mistra utlysningen Biologisk mångfald och det finansiella systemet där ett kommande forskningsprogram tilldelas 50 MSEK för en kommande fyraårsperiod.

Bakgrundsrapportens syfte är att fungera som underlag och inspiration för ansökningarna, men utvärderingen av inkomna programförslag baseras på den utlysningstext som publiceras när utlysningen öppnar.

I juni arrangerade Mistra även webbinariet The Missing Link – Biodiversity and our Financial System där rapporten och kopplingen mellan biologisk mångfald och det finansiella systemet diskuterades.

Åsa Moberg

– Det händer mycket inom området och det går snabbt, samtidigt som det rör en mycket komplex fråga. Därför ser vi att ett Mistraprogram kan bidra både med ett kritiskt öga och med kreativa lösningar i samverkan mellan olika samhällsaktörer, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Ett digitalt informationsmöte om utlysningen kommer att hållas på engelska den 6 oktober klockan 9.00. Länk för anmälan kommer att läggas ut i samband med att utlysningen öppnar.

Håll dig uppdaterad om kommande utlysningar och forskningsnyheter med Mistras nyhetsbrev och via sociala medier – Twitter, Youtube och Linkedin.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling