Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-01-27

Ny utlysning inom Mistra Innovation 23 knackar på dörren

En möjlighet att utveckla och testa innovativa idéer tillsammans med akademin. Kreativt samarbete och nya nätverk. Catrin Mattsson, styrelseledamot i Mistra Innovation 23 och tidigare projektledare för ett MI-finansierat projekt, delar med sig av tips och erfarenheter inför den nya utlysningen i februari.

Mistra Innovation 23 har som syfte att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster. Den 10 februari öppnar en andra utlysning.

Catrin Mattsson är idag områdeschef för Norden och Baltikum på den globala flygbranschorganisationen IATA (International Air Transport Association) och styrelseledamot i MI23. Under 2013 till 2015 var hon assisterande projektledare för projektet Solar C som fick stöd av Mistra Innovation. Projektet hade som mål att utveckla och demonstrera ett effektivt system för överföring av solenergi med en högre verkningsgrad än vad som fanns på marknaden.

– Det var spännande, roligt, utmanande och utvecklande. Det uppstod en särskild dynamik när alla projektparters träffades och gemensamt diskuterade såväl resultat som problemlösningar.

Hon berättar att Mistra Innovation gav en möjlighet till forsknings- och innovationssamarbete som annars inte hade varit möjligt att genomföra för ett mindre företag.

– Det innebar ett kreativt samarbete och testmöjligheter som drev utvecklingen framåt. Liksom i många forsknings- och innovationsprojekt, stötte projektet på en del tekniska utmaningar. Det innebar att vi fick tänka om och pröva nya vägar. Även tester som visar att något inte fungerar exakt så som man först hade tänkt, ger en viktig kunskap för att ta utvecklingen vidare. Men det medför utmaningar för tidsplanen.

Hoppas att fler kvinnor tar chansen

Catrin Mattsson har fortfarande ett starkt intresse för solenergi och följer den utvecklingen med Solar C-projektet, men har de senaste åren arbetat främst inom aerospace och flyg. Hon berättar att Solar C har beviljats flera patent sedan finansieringen inom Mistra Innovation avslutades. Det främsta gäller hela systemlösningen där patent beviljats i USA.

Inför den kommande utlysningen inom Mistra Innovation 23 har hon några rekommendationer till de som är intresserade av att söka medel för innovation och forskning.

– Detta är en fantastisk möjlighet för små och medelstora företag att utveckla innovativa idéer tillsammans med universitet och forskningsinstitut. Bygg därför ett starkt nätverk kring projektidén, med olika kompetenser som kan komplettera – och kanske även utmana – varandra. Det är också viktigt att alla projektparter både kan bidra till, och vinna, på samarbetet.

Vad hoppas du se för ansökningar och forskningsprojekt?

 – Tidigare år har det varit en tydlig övervikt av män bland projektansökningarna. Jag är övertygad om att det även finns många kvinnor som har bra projektidéer. Jag hoppas därför att både kvinnor och män tar chansen att utarbeta ansökningar för visionära projekt med kommersiell potential som kan bidra till en bättre miljö och ökad hållbarhet.

Om Mistra Innovation 23

Mistra Innovation 23 är en fortsättning på den tidigare satsningen Mistra Innovation som avslutades 2019. Programmet riktar sig till samtliga små och medelstora teknikföretag med verksamhet i Sverige, exempelvis inom tillverknings-, livsmedels-, energi- och återvinningsindustrin.

Forskningsprojekten genomförs i aktivt samarbete mellan företag, högskola och institut. Projektledaren är anställd på företaget. Inom Mistra Innovation 23 ingår minst två företag i varje projekt. Syftet är att bidra med kunskap och resultat som blir mer generellt tillämpbara och minska projektens sårbarhet. Målet är att vara forskningsledande inom de valda projekten.

2019 genomfördes en första utlysning som resulterade i fem projekt med en investering av 25 MSEK från MI23. Den 10 februari öppnar en andra utlysning där totalt 25 MSEK har avsatts. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning.

Läs mer om den kommande utlysningen på mistrainnovation.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling