Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-03

Ny utlysning i Mistra Innovation

Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt.

Utlysningen, som öppnade den 3 juni 2019, är den första av två planerade utlysningar. Denna första utlysning omfattar 25 miljoner kronor av totalt 50 miljoner kronor för programmet. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Programmet Mistra Innovation har fokus på små och medelstora företag med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige och verksamma inom någon av följande branscher. Energi, tillverkning, livsmedel, teknik och återvinning.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling