Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-02-17

Ny rapport föreslår styrmedel för minskad konsumtion

Förbud mot att förstöra osålda varor och införande av reparationscheckar. Budskapet är tydligt i en ny rapport från forskningsprogrammen Mistra Sustainable Consumption och Mistra REES – det krävs politiska krafttag för att nå mer hållbara konsumtionsmönster och främja en cirkulär ekonomi. Genom att analysera andra länders regleringar lägger rapporten fram ett antal förslag på styrmedel som kan införas i Sverige.

Rapporten Avveckla köp- och slängsamhället – Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter identifierar och beskriver potentiella miljöpolitiska styrmedel för att nå en mer hållbar konsumtion. Fokus ligger främst på styrmedel som kan öka livslängden på varor som köps sällan.

I rapporten identifieras och analyseras initiativ från andra europeiska länder och följs upp av diskussion och rekommendationer för hur dessa styrmedel kan införas i Sverige. Bland annat lyfts idén med reparationscheckar som har införts i Wien i Österrike. De innebär att personer en gång om året kan använda en check vid reparationstjänst och därmed betala en halverad kostnad. Även det system som Frankrike införde förra året med obligatorisk information om produkters reparerbarhet och reparationsindex för specifika produktgrupper lyfts fram och analyseras i en svensk kontext.

Fem olika styrmedel föreslås i rapporten: reparationscheckar och reparationsfonder, information om livslängd och reparerbarhet för produkter, minimikrav på produkters reparerbarhet, förbud mot kassering av oanvända produkter och förbud mot planerat åldrande.

Inget av förslagen på styrmedel kan bidra till stora förändringar på egen hand, poängterar rapportförfattarna. För genomslagskraft behövs större styrmedelspaket på nationell- och europeisk nivå som stöttas av lokala initiativ.

Rapporten är skriven av Carl Dalhammar, Cornelia Hartman, Jörgen Larsson, Johan Jarelin, Leonidas Milios och Oksana Mont, forskare och aktörer inom Mistra Sustainable Consumption och Mistra REES.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling