Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-02-19

Ny ledamot i Mistras styrelse – Anna Jakobson har hållbara investeringar i fokus

Anna Jakobson är ny ledamot i Mistras styrelse. Med sin långa erfarenhet från bank- och finanssektorn vill hon vara med och fortsätta att utveckla Mistras kapitalförvaltning – gärna med FN:s globala hållbarhetsmål som ledstjärna.

Nyligen utsåg regeringen Anna Jakobson till ledamot av Mistras styrelse för de kommande tre åren. Ett uppdrag som hon ser mycket fram emot.

– Mistra är en inspirerande organisation, det känns högt i tak och är väldigt professionellt. Här samlas människor med många olika bakgrunder i ett gemensamt engagemang för miljö och hållbar utveckling.

En viktig uppgift för Anna Jakobson blir att arbeta med Mistras kapitalförvaltning. Redan vid sitt första styrelsemöte i december blev hon utsedd av styrelsen att ingå i kapitalförvaltningskommittén.

Anna Jakobson

– Mistra är en verklig föregångare inom hållbara investeringar och har varit en inspirationskälla för många andra aktörer. Jag vill gärna bidra till att utveckla Mistras fina arbete inom området.

Anna Jakobson är utbildad ekonom, med bakgrund både vid Uppsala och Stockholms universitet. Sedan början av 1990-talet har hon jobbat inom bank- och finansbranschen – bland annat på flera ledande positioner inom Nordeas investeringsverksamhet.

Sedan ett par år driver Anna Jakobson egen konsultverksamhet och hjälper där fondförvaltare med uppdrag för hållbarhetsanalyser och dialog med företag.

– Jag är övertygad om att hållbara verksamheter bidrar positivt till samhället men också till bättre investeringar över tid.

Mistras kapital – som idag uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor – förvaltas sedan drygt tio år i aktie- och räntefonder utifrån hållbarhetskriterier. Portföljens värdeökning över tid visar att miljömässiga, sociala och etiska hänsyn vid investeringar går utmärkt att kombinera med god avkastning.

– Mistras kapitalförvaltning har en väldigt god utgångspunkt, men det finns alltid möjligheter till utveckling. Ett exempel skulle kunna vara att leta efter investeringsalternativ med en uttalad strategi att åstadkomma ett positivt avtryck mot ett eller flera av FN:s 17 hållbarhetsmål, säger Anna Jakobson.

Hon understryker även behovet av att Mistra fortsätter tänka visionärt och långsiktigt. Inom finanskretsar pratar man ibland om stranded assets, tillgångar i bolag som på sikt riskerar att förlora sitt värde, det tydligaste exemplet idag är bolag som bryter och eldar kol.

– Men det finns andra verksamheter som inte kommer att ha samma attraktionskraft om 10–15 år som de har idag, och det är viktigt att se det så tidigt som möjligt. Jag tror vi kommer få se sådana exempel bland annat inom livsmedelssektorn.

Som styrelseledamot kommer Anna Jakobson också vara med och besluta om Mistras framtida forskningssatsningar. Hon vill inte säga vilken slags forskning hon vill se framöver, men hon lyfter fram Misum-centret vid Handelshögskolan i Stockholm, som nyligen fick finansiering för ytterligare fem år – som ett exempel på en Mistra-satsning med stort genomslag.

– Misum är inte inriktat på ett enskilt område, utan försöker få in ett hållbarhetsperspektiv på hela Handelshögskolan. Förhoppningsvis får vi se en ny generation ekonomer med ett helt nytt tänkande.

Anna Jakobson är övertygad om att klimatomställningen förblir ett viktigt område under överskådlig tid för Mistra, både när det gäller kapitalförvaltning och framtida forskningssatsningar.

– Regeringens klimatpolitiska handlingsplan som presenterades i december, anger att klimatet ska integreras i alla relevanta politikområden. Då krävs fortsatt utveckling på miljöområdet och den forskning som Mistra finansierar kan bidra till det.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling