Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Näringslivet ger hopp – politiken oroar

Johan Söderström hade redan som ung ett stort intresse för natur och blev därför fältbiolog, under många år har han varit högsta chef för ABB i Sverige och är sedan tre år tillbaka ordförande i Mistra. Karriärmässigt är han dessutom på väg än högre upp men han har inga planer på att överge Mistra. – Det är en ynnest att få vara ordförande för en stiftelse som gör så mycket bra.

Den här intervjun är gjord på telefon en sen fredagseftermiddag. Johan Söderström har redan varit igång sedan klockan sex på morgonen, och under dagen har han hunnit med att träffa både Svenska Kraftnät och personer med långtgående planer på att bygga elflygplan. Trots den långa arbetsdagen är rösten både sprudlande och entusiastisk.

Att han har en stor del av sitt hjärta hos ABB är tydligt, men så har han också varit anställd i företaget i mer än 30 år. Det satte även sin prägel på vårt samtal, inledningen handlade helt om transmission, överföring av el från producent till konsument.  Det var egentligen inte tanken, men det blev till ett samtal som både berättar en del om honom som person och om samhällsutvecklingen.

– Vi slår oss gärna för bröstet och säger att Sverige har en elproduktion som till 99 procent är koldioxidfri. Och det är både sant och bra, men det finns mycket mer att göra beträffande hur elen ska distribueras.  Det leder till att vi får svårare att få till ett hållbart elsystem.

Att det här är en fråga som är viktig för den som är chef för ABB är självklart, transmission är ju en av deras kärnverksamheter. Det företagsmässiga intresset är heller inget Johan Söderström förnekar men han menar den ensidighet i energidebatten, som bidragit till att överföring av el inte har fått den uppmärksamhet den hade krävt, är överförbar till andra områden.

– Det finns ofta, och det inom många områden, en tendens att vi bara tittar på ett fenomen i taget. Det gäller även för klimatfrågan. Det är en ödesfråga, och får inte glömmas bort, men samtidigt måste vi både fördjupa och bredda diskussionen till att gälla global hållbarhet.

Och det är just här Mistra har sin storhet, menar han.

– Mistra har det breda synsättet på forskning och samhällsfrågor som vi behöver. Mistras strävan att alltid väva in synpunkter från alla håll har jag personligen lärt mig mycket av.

Det är inte bara idag, dagen för intervjun, som har varit tuff för Johan Söderström. Hela det senaste halvåret har varit yrkesmässigt krävande. ABB, som han har jobbar för i hela sitt yrkesliv, stöps nu om. Divisionen Power Grids har sålts till det japanska företaget Hitachi, och med på köpet har det fått Johan. Och när övertagandet sker i mitten av nästa år blir han Europa-chef för det nya bolaget.

– Jag har haft mitt nuvarande jobb i åtta år och därför känns det bra att få göra något nytt. Dessutom kommer det att bli spännande att få ansvar för fantastiska människor och verksamhet i 30 länder, och en verksamhet som är viktig om vi ska få till ett hållbart energisystem.

Vad kommer det att betyda för Mistra, blir du en än mer upptagen man nu?

– Jag tror inte det. Snarare tvärtom, i min nya roll kommer jag att kunna vara än mer fokuserad. Men det senaste halvåret har varit intensivt, vilket har gjort att jag för första gången har missat några av Mistras styrelsemöten. Det har inte känts så bra men tack och lov har mina kompetenta styrelsekollegor täckt upp för mig på ett utmärkt sätt.

Han öser även lovord över Mistras vd Åke Iverfeldt och de övriga på kansliet. Men även alla de som leder och verkar inom de olika programmen.

– Under hela den 25-åriga period som Mistra har verkat har verksamheten utvecklats. Det har resulterat i att stiftelsen har fått ett allt större genomslag, både i Sverige och internationellt. Ta bara begreppet planetära gränser, det skapades av Johan Rockström inom ett program som startades av Mistra.

På en fråga om vad han med sina erfarenheter från näringslivet kan bidra med börjar Johan med en lång tillbakablick.

– Många av de problem vi har i världen är ett resultat av industrins framfart. Fram till för tio år sedan var miljöfrågor något som kom i andra hand men sedan dess har mycket hänt. Idag tar många företag frågor om människors lika värde, planetens framtid och hållbarhet på allvar. Inte bara av god vilja utan även för att det är lönsamt. Men det betyder inte att allt är fixat och färdigt, vi har mycket kvar att göra.

En annan insikt som han lyfter fram är att företag idag inte klarar sig själva, och att det betyder att de måste verka i partnerskap med andra för att vi ska få till en bättre värld.

Han rabblar snabbt upp ett antal projekt där företag och forskare samarbetar för att hitta lösningar som gör miljön bättre, bland annat utvecklandet av smarta gruvor och koldioxidfri produktion av stål.

Allt är dock inte givet och enkelt, som ABB:s val att gå in som partner i den batterifabrik som ska byggas i Skellefteå. Där handlar det mer om att vilja än att vara säker.

– Det är en spännande och unik satsning, men Northvolt som står bakom satsningen har fortfarande mycket kvar att bevisa när det gäller hur produktionen ska kunna bli både cirkulär och hållbar fullt ut. Men de ser utmaningen och är transparenta med hur de jobbar och det gör mig optimistisk, och därför känns det rätt att vi är med i satsningen. Inte minst eftersom teamet bakom satsningen skapar jobb i en ny bransch, och tar  en hållbar ansats vilket nu har betalat sig.

När vi senare kommer in på den globala politiska utvecklingen får rösten dock en mörkare klang.

– I samma takt som vi ser mycket positivt växa fram inom näringslivet har utvecklingen inom politiken blivit alltmer oroande. Mest bekymmersamt är att stora politiska ledare inte tar till sig fakta, eller än värre; förvrider den kunskap som vetenskapen tar fram i frågor som rör miljö, hållbarhet och klimat. Men även här gör lilla Mistra en betydande insats genom att ta fram kunskap och kommunicera resultat.

Du har nu varit ordförande för Mistra under tre år, hur vill du nu gå vidare?

– Vi kommer att utveckla något som vi kallar Mistra Dialog, det ska bli en kunskapsnod som förhoppningsvis kan bidra till fler kunskapsbaserade beslut inom både företag och i samhället. Dessutom kommer vi att fortsätta att förbättra kvaliteten i de program vi finansierar.

Klockan går, och fredagskvällen närmar sig. Arbetsdagen är inte slut men när lördagen kommer hoppas Johan att har ska hinna ut i naturen. För att få luft, säger han själv.

– Jag är uppvuxen i en familj som gav sig ut i skogen så snart vi fick tillfälle. Därför blev jag tidigt aktiv inom fältbiologerna och inom Västerås ornitologiska förening. Att jag så bokstavligen har stått med båda fötterna i naturen betyder att miljö för mig inte är en abstrakt fråga utan en mycket konkret sådan. Därför ser jag inte mitt engagemang i Mistra som ett pliktuppdrag, snarare känner jag mig tacksam över att jag har fått en möjlighet att vara ordförande i tre år till. Förhoppningsvis kan Mistra, som redan åstadkommit mycket, ta ytterligare några kliv mot en bättre värld – på riktigt!

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling