Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-04

Möte i Bryssel om cirkulär ekonomi och EU-kommissionens ”gröna giv”

Den 5 december ordnar Mistra tillsammans med IEEP och SEI ett möte i EU-parlamentet. Fokus är cirkulär ekonomi, ett område som har pekats ut som en central del för att genomföra EU-kommissionens nya ”gröna giv”.

Forskare från programmen Mistra Future Fashion och Mistra REES deltar, liksom EU-parlamentariker, företrädare för svenskt näringsliv och European Environment Agency.

-Genom möten som det här vill Mistra skapa länkar mellan resultaten från våra forskningsprogram och viktiga beslutspunkter inom miljöområdet i EU, säger Linda Bell, programansvarig och ansvarig för Mistra Dialog.

Läs mer och se bilder från mötet på SEI:s webbplats (på engelska)

Se intervjuer med talare

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling