Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-03-27

Möjliga vägar för ökad återvinning av byggplast

Emballageplast är relativt enkel att sortera och materialåtervinna, men trots det sker det sällan. Förklaringen är enkel; priset för återvunnen plasten är för lågt i förhållande till kostnaden. Ett forskningsprojekt inom Closing the Loop har visat hur den både kan samlas in effektivt och få ett nytt liv.

Forskningsprojektet Constructivate, som bedrivs inom ramen för Closing the Loop, har visat att det går att öka materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall. Bland annat är plast ett stort problem, det har resulterat i att materialåtervinningen av materialet har varit mycket låg. Till och med sämre än inom många andra branscher, trots att byggbranschen är av de industrigrenar som använder mest.

Konsekvensen av att plast hamnar i soporna är att koldioxidutsläppen ökar och att företagen gör onödiga förluster.

Emballageplast, exempelvis LDPE-film, är ett exempel på plast som relativt enkelt kan sorteras och materialåtervinnas. Trots det sker det sällan. Förklaringen är enkel; priset för den återvunnena plasten är för lågt i förhållande till kostnaden för att samla in den, vilket gör att byggföretagen inte tycker att det är mödan värt.

Forskarna inom projektet Constructivate har därför gjort olika punktinsatser för att hitta en lösning. Bland annat har de på två av NCC:s arbetsplatser för nybyggnation skapat ett enkelt system för att samla in LDPE-film i direkt anslutning till platsen där byggprodukter packas upp. En metod som har visat sig vara effektiv utan att skapa merarbete på byggarbetsplatsen. Det har även lett till att mängden material i fraktionerna brännbart och blandat för eftersortering har minskat, vilket i sin tur leder till betydande kostnadsbesparingar.

– Inom NCC har vi höga ambitioner i att sortera vårt avfall, men vi ser att många rena fraktioner inte materialåtervinns. Tillsammans med våra avfallsentreprenörer och leverantörer försöker vi göra det möjligt att öka materialåtervinningen, och detta är ett fint exempel på när detta lyckas, säger Pernilla Löfås, hållbarhetsstrateg på NCC Building Sverige.

I testförsöket har LDPE-film först samlats in, sedan granulerats och slutligen använts för att tillverka plankprofiler.

– Vi fick ett otroligt fint resultat av testet och nu kan vi visa att det verkligen går att göra högvärdiga produkter av en råvara som idag till stor del förbränns. Vi hoppas att detta ska motivera svenska aktörer att börja samla in emballageplast. Det skulle kunna betyda att vi kan tillverka produkter till byggbranschen med hjälp av avfall från samma sektor, säger Annika Fernlund, styrelseordförande i PolyPlank AB som är det företag som har tillverkat nya produkter av den återvunna LDPE-plasten.

Utmaningen nu är att den insamlade LDPE-filmen måste transporteras lång väg för att kunna förädlas vidare. En annan aspekt som är intressant att titta vidare på är ifall det går att minska användningen av emballageplast från allra första början, eller åtminstone se till att emballageplast designas för att enkelt kunna återvinnas. Detta och mycket annat kommer att undersökas närmare inom CirEM, ett projekt som drivs av forskningsprogrammet RE:Source, där flera av forskarna inom Closing the Loop ingår.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling