Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-08-28

”Modeindustrin står inför en enorm utmaning som ingen kan ta sig an ensam”

Att förändra kundbeteenden – och få alla kunder med sig – är avgörande för att skapa lönsamhet i mer hållbara affärsmodeller inom textil- och modeindustrin. Det anser Felicia Reuterswärd, hållbarhetschef för H&M Sverige, som deltar i Mistras och Swesifs webbinarium med syfte att stödja ansvarsfulla investeringar inom textil- och modesektorn.

I samband med webbinariet den 1 september släpps rapporten Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion som bygger på resultat från forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Felicia Reuterswärd, hållbarhetschef H&M Sverige, har läst rapporten och är en av paneldeltagarna under webbinariet.

Vad anser du är de största utmaningarna för att skapa lönsamhet i mer hållbara affärsmodeller?

 – En stor utmaning vi ser är att långsiktigt förändra kundbeteenden, exempelvis att få kunderna att laga trasiga plagg istället för att köpa nya eller att hyra kläder. Det är avgörande att vi får med oss alla kunder på resan – inte bara de mest medvetna – för att skapa lönsamhet i alternativa affärsmodeller.

Hur arbetar ni med detta idag?

 – Vi testar många olika alternativa affärsmodeller inom H&M-gruppens olika varumärken som till exempel skräddartjänster, uthyrning av kläder och secondhand. Vi utvärderar dessa löpande för att se vilka som skulle kunna skalas upp på ett framgångsrikt och lönsamt sätt och i så fall hur. Hittills har vi sett ett väldigt positivt engagemang kring dessa initiativ vilket vi är glada för.

Rapporten Investor brief: Sustainability in textiles and fashion som släpps den 1 september visar att de två viktigaste stegen för att minska textil- och modeindustrins miljöpåverkan är att undvika ny produktion och att minska miljöpåverkan från produktionen, hur påverkar dessa forskningsresultat er på H&M?

– Hela modeindustrin står inför en enorm utmaning och vi måste förändra hur mode produceras och används. Där har vi som globalt företag ett stort ansvar. I de beräkningar vi har gjort av vår klimatpåverkan, som redovisas i vår hållbarhetsrapport, har vi sett liknande resultat som de Mistra Future Fashions forskning visar.

För att nå vår vision om att bli klimatpositiva och helt cirkulära behöver vi nyttja våra resurser till fullo och minimera våra koldioxidutsläpp. Vi har tillsammans med forskare satt klimatmål som är i linje med FN:s Parisavtal; 2030 ska vi ha en klimatneutral produktion och 2040 ska vi vara klimatpositiva genom hela vår värdekedja.

Vad anser du är mest intressant i rapporten?

 – Jag tycker att det blir väldigt tydligt i rapporten att inget företag och ingen leverantör, organisation eller regering kan ta sig an textil- och modeindustrins utmaningar ensam. Det krävs ett gediget samarbete och långsiktigt engagemang om vi ska kunna lösa utmaningarna.

”Ett dilemma för en bransch som fokuserar på att sälja volym”

Niklas Ekman, aktieanalytiker Carnegie, är också en av deltagarna på webbinariet och har tagit del av den kommande rapporten. Han tror att hållbarhetsfrågan är på väg att bli avgörande för ett bolags existens.

Hur ser du som aktieanalytiker på textil- och modebranschen?

 – Jag följer modebranschen i första hand från ett finansiellt perspektiv och ser en bransch som de senaste tio åren har brottats med vikande efterfrågan, online migration och prispress samt ökat tryck på hållbarhetsfokus, vilket i grunden är ett dilemma för en bransch som fokuserar på att sälja volym.

Vilken betydelse har hållbarhetsaspekter i ditt arbete?

– Min roll är inte direkt kopplad till hållbarhet. Däremot noterar jag att hållbarhetsfrågan växer kraftigt i betydelse, främst drivet av bolagen själva men också i ökande utsträckning av investerare.

Vilken utveckling gällande hållbarhetsfrågor tror du att vi kommer att se framöver?

– Finansbranschen är ofta reaktiv och dålig på att driva igenom tidiga förändringar i bolag. Men vid något läge passerar man en tipping point där en fråga kan bli helt avgörande för ett bolags existensberättigande. Hållbarhetsfrågan är på god väg att bli en sådan fråga, men analysen är ännu väldigt ytlig och onyanserad, inte minst vad gäller att jämföra bolag inom respektive sektor. Det tror jag kan ändras de kommande åren.

Vad anser du är mest intressant i rapporten Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion?

– Den cirkulära frågan; branschens oförmåga att sluta kretsloppet, jobba för förlängd livstid och återvinning. Jag håller med om att detta ännu så länge är en väldigt eftersatt fråga som jag hoppas och tror kommer få större fokus framgent.

Se Mistras och Swesifs webbinarium med avstamp i rapporten här:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling