Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-04-01

Misums nya centrumchef ska stimulera en samhällsförändring

Från och med den 1 maj blir Martina Björkman Nyqvist centrumchef för Misum, Mistra Center for Sustainable Markets, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader.

Martina Björkman Nyqvist, Associate Professor på Nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm, forskar i huvudsak på frågor som berör hälsa, utbildning och genusfrågor i utvecklingsländer. Hon har pågående forskningsprojekt i Uganda och Indien och har tidigare lett projekt i Lesotho och Nigeria. Martina Björkman Nyqvist är sedan tidigare ansvarig för Misums plattform ”Human capital and sustainable development” som fokuserar på rigorös och kvantitativ forskning inom hälsa, utbildning, miljö, och genusfrågor i utvecklingsländer.

– Jag ser med spänning och glädje fram emot att ta över ledarskapet för Misum och att fortsätta utveckla Misums arbete för att bidra med forskningsbaserad kunskap om hur vi kan skapa hållbara marknader och system, samt att på bästa möjliga sätt nå ut med denna forskning och kunskap till relevanta intressenter i samhället.

Involverat nya forskare

Misum, som vid årsskiftet gick in i fas 2, höjer nu ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring. Martina Björkman Nyqvist berättar att målsättningen är att fokusera än mer på att den kunskap Misum genererar ska vara forskningsbaserad. I och med detta kommer centrumet att interagera mer med Handelshögskolans forskare genom att finnas mer tillgänglig ute på institutioner och forskningscenter.

– Misum fas 2 har etablerat nya forskningsplattformar och nya forskare är involverade. Även om vi är i en uppstartsfas i detta arbete så ser det mycket lovande ut. Målet är att samarbeta med olika aktörer i samhället för att den kunskap och forsknings som vi genererar ska vara relevant och aktuell för samhällets övergång till mer hållbara marknader.

Misums tidigare centrumchef Mette Morsing har tackat ja till att leda FN:s initiativ PRME, Principles for Responsible Management Education, med syfte att utveckla hållbarhetsprofilen på handelshögskolor och universitet.

– Jag är stolt över att ha lett Misum, det har varit ett stort privilegium att få arbeta med ett team av dedikerade medarbetare från Handelshögskolan, säger Mette Morsing.

Läs merStiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling