Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-07

Mistras webbinarieserie lyfter klimatfrågan ur olika perspektiv

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC har väckt stort engagemang och ökat trycket på de globala klimatförhandlingarna i Glasgow, COP 26. I en serie webbinarier lyfter Mistra klimatet och forskning om minskade utsläpp, klimaträttvisa och klimatanpassning.

Under hösten arrangerar Mistra, genom initiativet Mistra Dialog, tre webbinarier med olika perspektiv på klimatfrågan – rättvisa, utsläpp och anpassning. Mistra Dialog har som syfte att stärka kopplingen mellan resultat och kunskap från Mistras forskningsprogram och aktuella frågor på den miljöpolitiska dagordningen, i såväl Sverige som globalt.

– Inför klimattoppmötet i Glasgow vill vi från Mistras sida bidra till en kunskapsbaserad dialog mellan forskare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer. Mistra Dialog är en gemensam plattform för alla våra forskningsprogram med syftet att förmedla kunskap och skapa dialog kring aktuella frågor, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Det första webbinariet Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen?,arrangeras tillsammans med Formas. Deltar gör bland annat Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor Mattias Frumerie och Mikael Karlsson, docent vid Uppsala universitet och med i ledningsgruppen för Mistra och Formas samfinansierade forskningsprogram Fairtrans. Det andra webbinariet belyser minskade utsläpp och Sveriges möjligheter att accelerera klimatomställningen med forskning, teknik och politik och arrangeras tillsammans med forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit.

Det tredje behandlar klimatanpassning. En fråga som kommer att få stor betydelse under COP26, spår Mattias Frumerie enligt Aktuell Hållbarhet. Här deltar bland annat Björn-Ola Linnér, programchef för Mistra Geopolitics med en direktrapportering från klimatförhandlingarna i Glasgow och Lars Marklund, programchef för Mistra InfraMaint som arbetar med smart infrastruktur.

– De tre frågor vi fokuserar på – klimaträttvisa, utsläppsminskningar och klimatanpassning – är alla betydelsefulla för de kommande klimatförhandlingarna i Glasgow. Utsläppsminskningar och hur de uppsatta klimatmålen kan nås är grundläggande. Hur omställningen kan bli rättvis och därmed få legitimitet är också en viktig fråga. Med tydligare konsekvenser av klimatförändringarna, såsom översvämningar, bränder och värmeböljor, behöver samhället både vidta anpassningsåtgärder och öka beredskapen, säger Thomas Nilsson.

Inför COP26 har Mistra också som en av 587 investerare – med ett totalt innehav på över 46 biljoner amerikanska dollar – undertecknat 2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis.Signeringen innebär en uppmaning om att alla länder ska stärka sina nationella klimatåtaganden för 2030 och säkerställa en omställning till nettonollutsläpp till 2050 eller tidigare. I september lämnades uppmaningen in till världens globala ledare i samband med att FN:s generalförsamling sammanträdde.

Mistras webbinarieserie om COP 26, minskade utsläpp och klimatanpassning

Del 1. Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen

8 oktober 09.00-10.00

Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt kan leda världen mot nettonollutsläpp. Men för att klimatomställningen ska vara möjlig måste den ske på ett sätt som uppfattas som rättvist.

Formas och Mistra bjuder in till ett webbinarium där klimatförhandlare och forskare ger olika perspektiv på klimaträttvisa. Vad innebär en rättvis klimatomställning? Vilken roll spelar rättvisa i klimatpolitiken – internationellt och nationellt? Vad har pandemin betytt för förutsättningarna för en rättvis klimatomställning och på vilket sätt kan COP26 präglas av rättvisefrågor? Deltar gör bland annat Sveriges chefsförhandlare i klimat Mattias Frumerie och Mikael Karlsson från Mistras och Formas samfinansierade forskningsprogram Fairtrans.

Webbinariet arrangeras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Se hela webbinariet i efterhand här.

Medverkande:

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare i FN:s klimatförhandlingar

Göran Duus-Otterström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier

Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Stockholms universitet

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och ledare för forskningen om klimatledarskap vid Uppsala universitet, samt forskare inom Mistras och Formas nya program Fairtrans.

Moderator:

Catarina Rolfsdotter-Jansson, ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning

Del 2. Klimatet i fokus – hur accelererar vi den svenska omställningen?

29 oktober 08.00-09.00

Den senaste IPCC-rapporten lämnade en minst sagt besk eftersmak. Samtidigt visar forskning i framkant att det går att vända utvecklingen. Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit undersöker tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som uppstår när Sveriges går mot målet om nollnettoutsläpp av växthusgaser. Fokus ligger på försörjningskedjor och i ett antal industriella fallstudier undersöker Mistra Carbon Exit försörjningskedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter som tillsammans omfattar uppskattningsvis 75 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Under detta frukostwebbinarium, med fokus på kunskap och diskussion, får vi höra mer om de tekniska lösningar som finns för att nå nära nollutsläpp och de företagsallianser som bildas längs värdekedjan för utveckling och handel av klimatsmart teknik. Vi får också ta del av hur Skellefteå kommun tar sig an utmaningarna och vilken typ av politik och styrmedel som krävs för att boosta omställningen.

Se hela webbinariet i efterhand här

Medverkande: 

Lars Zetterberg, programchef Mistra Cabon Exit

Filip Johnsson, vice programchef Mistra Carbon Exit och programchef Mistra Electrification

Ola Alterå, kanslichef Klimatpolitiska rådet och programstyrelseordförande för Mistra REES

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå kommun

Lars Lundström, hållbarhetschef H2 Green Steel

Moderator: 

Linda Bell, programansvarig Mistra

Del 3. Klimatanpassning – Från COP26 till Sveriges kommuner

17 november 08.00-09.00

Skyfall, skogsbränder och översvämningar. Extrema väderhändelser och ett förändrat klimat är inte längre ett hot vid horisonten, utan här och nu. Parallellt med utsläppsminskningar krävs forskning, förberedelse och ett fokuserat arbete för att anpassa våra samhällen, på både global och lokal nivå.

Detta frukostwebbinarium fokuserar på klimatanpassning – från IPCC-rapporten och de globala förhandlingarna under COP26 till svenska kommuners faktiska arbete, hållbar stadsplanering och vilken forskning som behövs för att stödja arbetet.

Se hela webbinariet i efterhand här

Medverkande:

Björn-Ola Linnér, programchef Mistra Geopolitics

Jens Thoms Ivarsson, Creative director på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket

Lars Marklund, programchef Mistra InfraMaint

Moderator: 

Linda Bell, programansvarig Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling