Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-12-21

Mistras vd Anna Jöborn om 2022: ”Vi behöver vända och vrida”

Vi behöver vända och vrida på frågeställningarna, anamma ett kritiskt tänkande, våga ställa obekväma frågor med målet att kunna ta bättre beslut för att skapa ett bättre samhälle och stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.

Ibland säger människor att det inte är någon idé att göra något åt klimatförändringarna eftersom det vi som individer eller som enskilt land gör är försumbart i det stora hela. För mig är det ett av de farligaste argumenten som finns. För om vi alla tänker så, då blir vi alla förlorare i slutändan. Det är begripligt att komplexiteten i frågorna gör att vi tappar lusten att ta ansvar, men vi får aldrig använda detta som en undanflykt för att slippa att söka lösningar på samhällets utmaningar.

Under 2022 tog Mistras styrelse ett beslut om en ny verksamhetsstrategi med sikte på år 2030. Den innehåller tre prioriteringar: Utforska, Samarbeta och Påverka. Mistras forskningssatsningar handlar just om att finna lösningar på de stora komplexa miljöproblemen. Vi närmar oss dem med systematiska analyser och vetenskapliga metoder med ambitionen att guida i förändringsresan till ett mer hållbart samhälle.

Målet är att förstå mer, att ta fram fakta, bygga vidare på det vi lärt oss men också våga utmana givna sanningar. För att lyckas behöver vi hjälpas åt – akademi, samhällsaktörer och näringsliv. Vi behöver vända och vrida på frågeställningarna, anamma ett kritiskt tänkande, våga ställa obekväma frågor med målet att kunna ta bättre beslut för att skapa ett bättre samhälle och stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.

Under Covid-19-pandemin visade vetenskapssamhället verkligen på värdet av forskning genom sin förmåga att utveckla vaccin i raketfart. Tyvärr fördjupades den globala krisen i världen genom Rysslands invasion av Ukraina. Det geopolitiska spelet blottlade med all tydlighet kampen om tillgängliga naturresurser, livsmedel och energi.

Mot denna mörka fond är det lätt att tappa tron på framtiden. Men det finns trots allt ljusglimtar som vi måste ta fasta på. Omställningen till ett fossilfritt samhälle har fått en extra skjuts framåt, drivet av just den energikris vi just nu erfar i Europa. Min förhoppning är att samhället här drar nytta av forskningens slutsatser och inte går i de kortsiktiga populistiska fällorna.

Året avslutades med att världens länder till slut lyckades enas om ett avtal med ambitionen att bidra till ett hållbart nyttjande av och stärkt skydd för den biologiska mångfalden. Här hoppas vi att våra nystartade forskningsprogram om biologisk mångfald och finansmarknaden, samt vår satsning på ett program om en hållbar blå ekonomi för Sverige, ska komma med värdefulla bidrag.

När samhället ställer om och anpassar sig till ett förändrat klimat gäller det att ha förmågan att förutse nya risker och miljöproblem som kan uppstå längs vägen. Digitaliseringen och energiomställningen ger stora möjligheter, men innebär bland annat en ökad efterfrågan på metaller och mineraler. På vägen till en fossilfri framtid uppstår det nya målkonflikter, etiska dilemman och vi behöver ta ställningen till konsekvenserna för den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Därför planerar Mistra en tvärvetenskaplig forskningsutlysning inom temat Innovationskritiska råvaror under våren 2023. Så ni som är intresserade håll utkik på vår webbplats i början av året för mer information.

Vi vill också passa på att tacka alla samarbetspartners och forskningsintresserade för ert engagemang 2022. Vi ses nästa år!

Anna Jöborn, vd Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling