Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-06-23

Mistras vd Anna Jöborn lyfter forskning om havet

FN har förklarat 2021–2030 som årtiondet för havsforskning för att med kunskap om havet stötta bland annat målen i Agenda 2030 och andra politiska ramverk. Mistras vd Anna Jöborn har som en av världens experter på området arbetat inom FN:s planeringsgrupp. Under våren har hon i flera internationella sammanhang lyft vikten av havsforskning, havets roll i klimatdiskussionerna och den mänskliga aspekten för ett mer hållbart hav.

I slutet på juni arrangeras FN:s andra havskonferens i Lissabon. Forskningen har en viktig roll att spela för att bidra med kunskap för en hållbar förvaltning av havet. FN:s årtionde för havsforskning för en hållbar utveckling har som syfte att höja ambitionsnivån i detta arbete. Förra året arrangerades en högnivåkonferens i Berlin, som sedan följdes av en onlineserie med sju globala så kallade ”havslaboratorier”. Det sista av dessa genomfördes den 31 maj till 2 juni och fokuserade på ett hållbart och produktivt hav. Mistras vd Anna Jöborn har som en del av FN:s planeringsgrupp spelat en viktig roll i arbetet och varit delaktig i utformningen av havsforskningsdekaden. Hon deltog bland annat själv i avsnittet ”Empowering women in the Ocean Decade” som utforskade jämställdhet inom havsforskning och den marina sektorn.

– Att förstå kopplingen mellan miljösituationen i hav och på land är väsentlig för att vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Vi ser inte minst i IPCC-rapporterna om haven och kryosfären den oerhört viktiga roll som haven spelar i arbetet med att hantera ett förändrat klimat. Arbetet inom planeringsgruppen för FN:s årtionde för havsforskning handlar om att öka omvärldens medvetenhet om dessa frågor samt att skapa och samla engagemang från olika aktörer och länder som en hävstång för mer hållbara hav, säger Anna Jöborn.

”Positivt att nyttan med havsforskning lyfts”

I februari 2021 fick Formas i uppdrag av regeringen att etablera en nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning. Uppdraget sträcker sig till den sista december 2030 och Anna Jöborn uppmanar svenska forskare och samhällsaktörer att engagera sig i initiativet. Hon anser att Sverige står väl rustat för att bidra i arbetet med ett antal moderna forskningsfartyg och marina forskningsstationer. De svenska forskningsfartygen visades upp för allmänheten vid eventet Öppet fartyg som ägde rum den 9–11 juni i Stockholm. Anna Jöborn var där för att prata om klimatpolitik och hur Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning bidrar till att ta sig an de stora samhällsutmaningarna. Innan uppdraget som vd på Mistra var hon avdelningschef för kunskapsavdelningen på Havs och vattenmyndigheten.

– Havsforskning är på många sätt likt rymdforskning, det kräver resurser och speciell utrustning. Det är positivt att nyttan med havsforskning lyfts på flera håll och på flera nivåer. Eftersom livet och miljön under ytan är dold är det tyvärr lätt att även problemen och utmaningarna både i haven, och dess koppling till land och vårt välbefinnande, förblir dolda.

I samband med Världshavsdagen deltog Anna Jöborn i en internationell panel för ett inslag om hur världens hav ska skyddas från miljöförstöring, på den indiska public servicekanalen Sansad TV. Anna Jöborn lyfte bland tillgång till kunskap om miljöproblemen till havs och betydelsen av att vi agerar på den kunskapen vi har, som en av de största utmaningarna just nu. Panelen diskuterade också vikten av samarbete mellan länder, sektorer och aktörer.

Under året öppnade Mistra utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige, med syfte att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i marina områden. Planen är att Mistras styrelse ska fatta beslut om tilldelning i slutet på året.
Ta del av sessioner från konferensen High Level Launch of the Ocean Decade – First International Ocean Decade Conference och webbinariet om ett hållbart och produktivt hav här:

A Productive Ocean | Core Event

A Productive Ocean | Core Event Summary

A Productive Ocean | Wrap-up

The Global Debate: Protecting The Oceans, Sansad TV

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling