Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-18

Mistras utlysning inspirerar forskning i Storbritannien

Mistra öppnade tidigare i höstas utlysningen Biologisk mångfald och det finansiella systemet. Arbetet inför utlysningen har nu inspirerat till ytterligare forskning på området.

Syftet med Mistras utlysning Biologisk mångfald och det finansiella systemet är att överbrygga kritiska forskningsluckor och möjliggöra att det finansiella systemet anpassas så att den biologiska mångfalden kan bevaras och återställas. Utlysningen baseras på bakgrundsrapporten Aligning Markets with Biodiversity, som Mistra publicerade i juni och som är skriven av en internationell expertpanel.

Arbetet med bakgrundsrapporten har nu även lett till en forskningssatsning på området i Storbritannien. Det är forskningssrådet NERC – the Natural Environment Research Council och initiativet Finance for Biodiversity (F4B) som tillsammans utlyser medel för forskningsbehov med relevans för prioriteringar identifierade av Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TFND).

– För att biologisk mångfald ska vara en hållbar grund för den globala ekonomin måste vi bättre förstå dess dynamik – idag och i framtiden. För att bygga denna förståelse krävs det att vi stödjer innovativ forskning som förenar och tillämpar den främsta kunskapen om ekonomi, finans, biologisk mångfald och datavetenskap, kommenterade Simon Zadek, ordförande för Finance for Biodiversity, bakgrundsrapporten när den släpptes.

Expertpanelen som skrev bakgrundsrapporten Aligning Markets with Biodiversity bestod av Simon Zadek, Finance for Biodiversity, Charlie Dixon, Vivid Economics, Andreas Merkl, Finance for Biodiversity, Mia Pantzar, självständig policyanalytiker, Thomas Kastner, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre och Nataliya Tkachenko, Sustainable Finance Programme, University of Oxford.

I samband med att rapporten släpptes anordnade Mistra webbinariet The Missing Link.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling