Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-03-10

Mistras skrift om plast väckte elevernas intresse

2020 lanserade Mistra skriften Ingen kommer undan plasten – Vägar mot en mer hållbar plastanvändning. Ida Hägerby på Västra skolan i Kalmar är en av många lärare runt om i Sverige som har beställt boken för att använda den i sin undervisning.

Ida Hägerby, lärare i kemi och biologi på Västra skolan i Kalmar använde boken Ingen kommer undan plastenunder hösten tillsammans med eleverna i årskurs 9.

– Många elever upplever att det är tråkigt att arbeta med organisk kemi, det blir lätt abstrakt. Därför kom jag fram till att vi kunde arbeta med plast, ett material som vi alla möter i vår vardag. Eleverna i klassen fick den fysiska boken och sedan valde de själva en del att fördjupa sig i.

En del av eleverna fokuserade på plast i relation till mat eller kläder och gjorde intervjuer i mat- och klädbutiker. Andra tittade mer på plast i haven, nedskräpning och produktion. Alla elever fick välja presentationsform och vissa gjorde en film, andra en pod eller lämnade in ett skriftligt arbete, berättar Ida Hägerby.

– Boken bestod av mycket fakta som väckte elevernas intresse och engagemang. Den fick dem att se sammanhang och perspektiv, men också dilemman. Allt från jämförelser mellan plastpåsar och tygkassar till vad en plastpåse genererar för utsläpp i förhållande till att åka bil till affären och matsvinn om inte plast skyddar matvaran. Faktarutorna tilltalade eleverna och det blev visuellt överskådligt med diagram och illustrationer. Boken lyfte den senaste forskningen, sådant man inte läser om i media, och förmedlade även framtidshopp.

”Tryggt för mig som lärare”

Ida Hägerby har en förhoppning om att använda boken ännu en gång för sin nästa årskurs 9 till hösten. Förhoppningen då är att kunna komma ut mer med eleverna och titta på bland annat material- och varuproduktion. Hon hade också önskat att boken kombinerats med korta filmer där forskare berättar om plastproblematiken och forskningen framåt då många elever triggas av visuellt material. Hon har arbetet fem år som lärare och innan dess jobbat inom näringslivet. Hon anser att medvetenheten om miljö- och klimatfrågan hos högstadieelever hade kunnat vara högre.

– Att då ha en bok baserad på vetenskap att utgå ifrån känns tryggt för mig som lärare. Plast kommer att vara ett bra tema även fortsättningsvis och fick även igång de mindre ambitiösa eleverna just för att det är en så stor del av vår vardag. När jag jobbar med olika projekt involverar jag hela familjen, jag har tipsat min man om att läsa boken, säger Ida Hägerby med ett skratt.

Mistra vill öka kunskapen om plast

Målet med Ingen kommer undan plasten – Vägar mot en mer hållbar plastanvändning är att summera kunskapen om plast och visa på materialets komplexa för- och nackdelar – för både människa och miljö. Skriften vilar på den senaste forskningen, inte minst från Mistras forskningsprogram Mistra STEPS och Mistra REES, men även Mistra Environmental Nanosafety och de avslutade programmen Mistra Closing the Loop och Mistra Future Fashion.

I skriften diskuterar experter plast ur flera infallsvinklar; från nedskräpning till kläder, från matförpackningar till plastbantning, från bioplaster till återvinning. Gamla sanningar ifrågasätts och nya infallsvinklar presenteras.

Bland annat lyfts problematiken med mikroplast och hälsorisker för människor, djur och andra organismer. Plastens historia i Sverige och hur plastförpackningar minskar matsvinn är andra perspektiv som skriften belyser. Som läsare får du också blicka in i framtiden och den forskning runt bioplaster som pågår – inte minst den framåtsyftande polymerforskningen för bioplast tillverkad av koldioxid.

Skriften är producerad på uppdrag av Mistra, redaktör är Per Westergård och skribenter är Henrik Lundström, Thomas Heldmark och Per Westergård. Skriften finns som fysisk bok och på en egen webbplats båda med formgivning av Typoform.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling