Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-09-16

Mistras nya utlysning – 50 MSEK till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet

Bristande insikt om värdet av biologisk mångfald är ett grundläggande problem i vårt ekonomiska system. Nu öppnar Mistras utlysning Biologisk mångfald och det finansiella systemet med syfte att undersöka hur det finansiella systemet, genom forskning och innovation, kan utvecklas för att minimera skadan på – och maximera nyttan för – den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfaldens värde kan inte mätas i ekonomiska termer. Samtidigt kan vi inte fortsätta blunda för dess betydelse för människan och vår fortsatta utveckling. Människans påverkan på biologisk mångfald är till stor del styrd av våra produktions- och konsumtionsmönster. Den ekonomiska marknaden har gjort det möjligt att maximera den nytta som ekosystemtjänster innebär. Idag misslyckas den globala ekonomin inte bara med att bevara den biologiska mångfalden, utan bidrar också till att driva på och finansiera dess ödeläggelse.

Syftet med Mistras utlysning är att överbrygga kritiska forskningsluckor och möjliggöra att det finansiella systemet anpassas så att den biologiska mångfalden kan bevaras och återställas.

– Utlysningen har väckt stort intresse redan under det förberedande arbetet, både från forskare och från finanssektorn. Vi hoppas att det intresset ska omvandlas till konkret samverkan och kreativa idéer, och därmed flera riktigt spännande ansökningar i slutet av året, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Forskning kopplad till policyprocesser

Ett kommande forskningsprogram med fokus på biologisk mångfald och det finansiella systemet förväntas behandla kopplingar, växelverkan, konflikter och avvägningar mellan olika samhällsmål, potentiella lösningar och dess konsekvenser. Programmet bör också knyta forskningen till pågående policyprocesser på olika nivåer, bland annat tillämpningen av Parisavtalet, EU:s taxonomi, konventionen om biologisk mångfald och EU:s strategi för biologisk mångfald till 2030.

Utlysningen baseras på bakgrundsrapporten Aligning Markets with Biodiversity, som publicerades i juni. I samband med rapportsläppet arrangerade Mistra även webbinariet The Missing Link – Biodiversity and our Financial System där kopplingen mellan biologisk mångfald och det finansiella systemet diskuterades.

– Det händer mycket inom området och det går snabbt, samtidigt som det rör en mycket komplex fråga. Därför ser vi att ett Mistraprogram kan bidra både med ett kritiskt öga och med kreativa lösningar i samverkan mellan olika samhällsaktörer, säger Åsa Moberg.

Se utlysningstexten i sin helhet på svenska och engelska.

Informationsmöte om utlysningen

Mistra bjuder in till ett informationsmöte på engelska, via Zoom, den 6 oktober klockan 09.00–10.30. Under mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig här!

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling