Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-04-20

Mistras kansli arbetar på distans

Mistras kansli arbetar på distans efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi finns att nå via alla digitala kanaler.

På grund av coronaviruset arbetar Mistras kansli på distans. Vi finns att nå via alla digitala kanaler. Hör gärna av er med frågor och funderingar.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling