Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-05-09

Mistras årsrapport klar

Under 2018 investerade Mistra över 200 miljoner kronor i forskning för att lösa prioriterade miljöproblem. I den nya årsrapporten går det att läsa om vad som hänt i olika satsningar. Läs också om Mistra mångåriga satsning inom Stockholm Resilience Centre samt hur stiftelsen förvaltar sitt kapitalt på ett hållbart sätt.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling