Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-05-05

Mistras årsrapport 2021

Ett nytt forskningsprogram startade och två utlysningar öppnade. Ett uppmärksammat internationellt klimatmöte och stort fokus på energifrågan i Sverige. I Mistras årsrapport för 2021 kan du läsa mer om vårt arbete, Mistraprogrammens höjdpunkter och lära känna människorna som driver viktiga miljöfrågor.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling