Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-05-18

Mistras årsrapport 2019

Mångåriga forskningssatsningar har gått i mål och ett antal nya program har beslutats. Dessutom utökade Mistra sin närvaro i Bryssel för att föra forskning och politik närmare varandra. 2019 innebar också en fantastisk avkastning för Mistras kapital. Ta del av årsrapporten för att läsa mer om Mistras arbete.

Mistra’s Annual Report 2018 is available.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling