Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-03-05

Mistraprogram med potential att förändra världen

Svensk forskning som kan omvandlas till praktisk nytta, bygga broar mellan akademi och näringsliv och förändra världen. Det är syftet när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, presenterar sin 100-lista. I år finns flera Mistraprogram med.

Mistras program med syfte att skapa ett systemskifte inom modeindustrin – Mistra Future Fashion, är ett av programmen som är med på listan. Programmet fokuserade på att skapa en cirkulär ekonomi i fyra steg – designfasen, leverantörskedjan, hur användaren kan bidra till ett mer hållbart mode och hur den textila återvinningen kan öka.

Även Mistra TerraClean som utvecklar förnybara material för filter och membran som kan rena luft och vatten från föroreningar är ett av projekten som lyfts upp. Parallellt med materialutvecklingen sker utvärderingar av miljö- och säkerhetsaspekter för att materialen som tillverkas kan användas och återvinnas utan risker för människa och miljö.

För att den svenska tillverkningsindustrin ska stöttas i sin övergång till en mer cirkulär och hållbar ekonomi samarbetar akademi och ledande industriföretag i forskningsprogrammet Mistra REES. Projektet innefattar också att skapa kunskap om produkt- och tjänstedesign, affärsmodeller och vilka politiska åtgärder som behövs för att skapa hållbara lösningar.

Mistra SAMS med en lokal jobbhubb i Tullinge, söder om Stockholm, undersöker hur digitala tjänster för tillgänglighet och mobilitet kan bidra till klimatmålen i transportsektorn. Forskningen fokuserar på kunskap om nya tjänster och hur dessa kan kombineras för att minska transportbehovet, leda till energisnålare resesätt och optimera befintlig infrastruktur.

Se hela IVA:s 100-lista 2020: Från kunskap till hållbar konkurrenskraft.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling