Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-27

Mistraforskare gav klimatpolitikerna rött kort

I Agendas specialsändning om klimatet på SVT fick forskning en betydelsefull roll. Nio forskare medverkade för att dela med sig av det senaste kunskapsläget och bemöta de åtta riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner. Flera av forskarna är engagerade inom Mistras pågående forskningsprogram.

Sveriges ambition att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser var utgångspunkten för SVT:s Agenda klimatspecial den 24 oktober. Eftersom det klimatpolitiska arbetet i Sverige ska vila på vetenskaplig grund medverkade forskare, med stor kunskap om klimatpolitiska styrmedel, på plats i studion. Forskarna delade dels med sig av de viktigaste åtgärderna för att nå Sveriges klimatmål med stöd i vetenskap och bemötte även politikernas klimatförslag med gröna, gula eller röda kort. De gröna korten lyste med sin frånvaro, medan forskarna pendlade mellan gula och röda kort när de bedömde partiernas klimatplaner.

– Det är glädjande att forskare får bidra med sin kunskap i direktsändning när politiker diskuterar klimatfrågan och Sveriges framtid. På Mistra hoppas vi att fler medier inspireras av detta i framtiden, säger Anna Jöborn, vd på Mistra.

I den första delen av sändningen behandlades transporter och industri, i den andra delen el och mat. Karin Bradley, lektor vid KTH och en av programcheferna för Mistra Sustainable Consumption deltog under sändningen med perspektiv på konsumtionsutsläppen. Även Jörgen Larsson, docent vid Chalmers, är engagerad inom forskningsprogrammet och deltog med perspektiv på transportfrågan under sändningen. Göran Finnveden, professor vid KTH, deltog i Agenda med fokus på industrins utsläpp. Han blir efter årsskiftet programchef för Mistra Sustainable Consumption.

Anders Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet och Lisa Göransson vid Chalmers gav sina perspektiv på transport-, respektive energifrågan. De har båda lett fallstudier inom forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, som undersöker just transformationen mot nollutsläpp. Inom området mat och livsmedel deltog forskarna Elin Röös vid SLU och Therese Lindahl vid Stockholm Resilience Center, båda aktiva inom Mistra Food Futures som studerar ett hållbart livsmedelssystem.

Foto: SVT

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling