Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-03-25

Mistra vill öka kunskapen om plast

Endast i år kommer 400 miljoner ton plast att tillverkas. Att leva plastfritt är idag nästan omöjligt. Det konstateras i Ingen kommer undan plasten, en ny skrift från Mistra, som krossar myter och belyser både problem och möjligheter med materialet.

Målet med Ingen kommer undan plasten – Vägar mot en mer hållbar plastanvändning är att öka kunskapen om plast och visa på materialets komplexa för- och nackdelar – för både människa och miljö. Skriften vilar på den senaste forskningen, inte minst från Mistras forskningsprogram Mistra STEPS och Mistra REES, men även Mistra Closing the Loop, Mistra Environmental Nanosafety och det avslutade programmet Mistra Future Fashion.

Bioplast av koldioxid

I skriften diskuterar experter plast ur flera infallsvinklar; från nedskräpning till kläder, från matförpackningar till plastbantning, från bioplaster till återvinning. Gamla sanningar ifrågasätts och nya infallsvinklar presenteras.

Bland annat lyfts problematiken med mikroplast och hälsorisker för människor, djur och andra organismer. Plastens historia i Sverige och hur plastförpackningar minskar matsvinn är andra perspektiv som skriften belyser. Som läsare får du också blicka in i framtiden och den forskning runt bioplaster som pågår – inte minst den framåtsyftande polymerforskningen för bioplast tillverkad av koldioxid.

Plastens roll i en cirkulär ekonomi

Många experter är eniga, plast är både ett mycket bra och ett mycket problematiskt material. Och ska plasten ha en roll i framtidens cirkulära ekonomi krävs krafttag.

– Antalet plastsorter måste bli färre, produkter måste utformas för återanvändning och återvinning, och plast ska användas där det verkligen behövs, säger Mattias Lindahl, programchef för Mistra REES, i skriften.

Skriften är producerad på uppdrag av Mistra, redaktör är Per Westergård och skribenter är Henrik Lundström, Thomas Heldmark och Per Westergård.

Här kan du läsa mer om Ingen kommer undan plasten och ladda ned hela skriften.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling