Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-06-02

Mistra upphandlar grafisk form och produktion

Mistra inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud i upphandling avseende grafisk form och produktion.

Mistra har ett kontinuerligt behov av konsultstöd för grafisk form och produktion då vi, till antalet anställda, är en liten organisation. Vårt kommunikationsarbete, inom vilket grafisk form och produktion ingår, syftar till att förmedla en bild av Mistra som en tydlig initiativtagare av forskning som bidrar till att förebygga och lösa viktiga miljöproblem. Vi ska också profilera oss som en proaktiv investerare som möjliggör att resultat från våra forskningssatsningar utvecklas tillsammans med användare. Mistra vill arbeta i direkt kontakt med sakkompetenta leverantörer.

Våra viktigaste målgrupper finns inom universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, myndigheter, organisationer samt inom finansbranschen.

Forskning är en internationell bransch. Därför bör våra leverantörer vara vana vid att arbeta på engelska likväl som på svenska.

Mistra söker en leverantör som är kreativ och initiativrik och kan hjälpa Mistra att hitta de oväntade lösningarna. Föreslagna lösningar ska vara kostnadseffektiva och med så liten miljöpåverkan som möjligt.

LOU reglerar strikt hur upphandlingar kan och får genomföras. Det är av stor vikt att anbuden lämnas före anbudstidens utgång, eftersom Mistra inte får pröva ett anbud som inkommit för sent.

Samtliga skakrav och instruktioner i denna anbudsförfrågan måste vara besvarade och följda för att anbudet ska anses vara korrekt. I det fall något av skakraven ej uppfylls, kommer hela ansökan att förkastas.

Anbud ska lämnas via upphandlingssystemet Visma Tendsign, www.tendsign.com och sista dag för att lämna anbud är 2020-08-31.

Länk till upphandlingen https://opic.com/id/afwuswyxxp

Kontaktperson för upphandlingen är:

  • Tony Carlsson
  • Spiut AB
  • 070-5211394
  • upphandling.mistra@spiut.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling