Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-02-19

Mistra summerar forskning om plast i ny skrift

Plast har hamnat i både allmänhetens och forskningens fokus som aldrig förr. Mistra tar därför ett nytt grepp och summera i en bok den forskning som stiftelsens olika program har tagit fram inom området. Boken ”Ingen kommer undan plasten” kan beställas från Mistra.

Mistra har under senare år finansierat ett flertal program som på ett eller annat sätt behandlar plast. Tydligast är det för Mistra STEPS, där plast är huvudnumret. Deras mål är att utveckla bioplaster för att på så sätt minska koldioxidutsläppen. Andra program, till exempel Mistra Closing the Loop, tittar på avfallshanteringen och återvinningen av plastmaterial. Ytterligare ett antal program studerar materialet utifrån sina speciella behov.

Trots det har ingen haft i uppdrag att summera hela bredden av den forskning som pågår. Skriften ”Ingen kommer undan plasten” gör ett försök, och det utifrån ett populärvetenskapligt perspektiv. För att vidga perspektivet ytterligare kommer även forskare som inte är verksamma inom Mistra-program och andra aktörer inom området till tals. Det betyder att  skriften innehåller allt från nedskräpning till design för ett mer hållbart samhälle.

Boken kan beställas här: mail@mistra.org.

Hela materialet kommer inom kort även att finnas tillgängligt på nätet.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling