Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-04-07

Mistra Sport & Outdoors ska främja ett hållbart idrotts- och friluftsliv

Världsledande forskning och en rörelse för hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet. Det är målet med Mistra Sport & Outdoors som nu drar igång. Programmet involverar ett 30-tal forskare från sju universitet och 23 samarbetspartners.

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa både kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. I början av april gick startskottet för programmet som leds av Mittuniversitetet.

– Mistra Sport & Outdoors ska på sikt skapa världsledande forskning, starta en rörelse för hållbar utveckling och verka för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbara lösningar, säger Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet och programchef för Mistra Sport & Outdoors.

Programmet kommer att arbeta med sex teman, däribland hållbara lösningar gällande transport, evenemang, material och utrustning. Även beteenden och styrmedel är ett tema. På sin hemsida lyfter programmet bland annat upp framgångsexempel som Fritidsbanken som lånar ut utrustning för idrott och friluftsliv och Skidförbundet som arbetar för att minska sina klimatutsläpp.

– Devisen för programmet är att vi tar miljöutmaningarna som avstamp för att finna lösningar som bidrar till ökad hållbarhet, även socialt och ekonomiskt, inom idrotten och friluftslivet.

Kopplat till Mistra Sport & Outdoors hemsida finns också en blogg. Syftet är att ge forskare och partners i programmet en möjlighet att lyfta resultat, tankar och tips för ett mer hållbart idrotts- och friluftsliv.

Förutom Mittuniversitetet är forskare vid KTH, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms universitet delaktiga i Mistra Sport & Outdoors. Partners är Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Scandinavian Outdoor Group, flera specialidrottsförbund, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, eventarrangörer och kommuner.

Mistra finansierar programmet med 56 MSEK.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling