Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-03-19

Mistra Sport & Outdoors presenterade forskning för Regeringskansliet

Fritidskortet, scenarioarbete och covidstudier. Det var några av de frågor som diskuterades när forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors bjöds in till ett möte med medarbetare på Regeringskansliet.

Sju deltagare från klimat- och näringslivsdepartementet och socialdepartementet träffade Mistra Sport & Outdoors programchef Peter Fredman och samverkansledare Karin Berg på ett digitalt möte för att få veta mer om forskningsprogrammets arbete.

– Vi presenterade programmet, hur vi jobbar, våra fokusområden och våra forskningsresultat. Vi lyfte särskilt tre viktiga arbeten inom programmet: den pedagogiska modell vi utvecklar för att skapa förändring inom organisationer, en handbok vi har på gång om planering för multifunktionella landskap i tätortsnära naturmiljöer, samt vårt scenarioarbete gällande mark- och vattenanvändning, berättar Peter Fredman.

Den pedagogiska modell som utvecklas och testas inom programmet fokuserar på beteendeförändringar och ökad miljömässig hållbarhet och tanken är att modellen ska kunna användas inom idrott- och friluftsorganisationer. Det scenarioarbete om hur idrotten och friluftslivet använder mark och vatten i framtiden har pågått under 2021 och 2022 och sammanfattas i en rapport med ett antal åtgärdsförslag. Syftet är att olika aktörer inom idrott, friluftsliv, naturvård och fysisk planering ska kunna använda rapporten som underlag för diskussion, utveckling och styrning mot en mer hållbar verksamhet. 

Coronapandemins påverkan och statligt stöd

Under mötet diskuterades fritidskortet, ett regeringsinitiativ med syfte att ge barn och unga en ökad tillgång till idrott, kultur och friluftsliv, som väntas införas under 2025. Även Mistra Sport & Outdoors rapporter om hur coronapandemin påverkade idrott- och friluftsliv lyftes upp. Det statliga stödet för organiserat friluftsliv kom också att diskuteras. Svenskt Friluftsliv, som är en av programmets samverkanspartners, fördelar det statliga stödet till friluftsorganisationerna. Mistra Sport & Outdoors har bidragit till att utforma Svenskt Friluftslivs hållbarhetspolicy, som inneburit att hållbarhet blivit ett viktigt kriterium vid projektansökningar.

– Det är delvis tack vare Mistra sport & Outdoors som det statliga stödet har hållbarjet som ett prioriterat område, vilket är ett bra exempel på att vi är med och skapar en rörelse som bidrar till förändring, säger Peter Fredman.

Mistra Sport & Outdoors första fyra år av forskning har nyligen utvärderats av en internationell expertpanel. I en eventuell andra fas kommer programmet att arbeta än mer med att test och implementering i olika innovationslabb.

Den 29 maj arrangerar Mistra sport & Outdoors webbinariet idrott, friluftsliv och miljö – vägar till ökad hållbarhet, där programmets fyra års forskning presenteras och diskuteras. Håll utkik för mer information och anmälan på Mistra Sport & Outdoors hemsida.

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling