Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-06-22

Mistra söker ny ekonomichef

Vår nuvarande administrativa chef ska gå i pension. Vi söker därför en ny person som känner en utmaning i att genomföra och utveckla administrationen i nära samverkan med det övriga teamet.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare då vi redan har valt våra samarbetspartners i samband med denna rekrytering.


Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, investerar i starka forskningsmiljöer som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem för en god livsmiljö och en miljöanpassad samhällsutveckling. Ur stiftelsekapitalet investerar vi ca 200 miljoner kronor årligen i forskning varav huvuddelen i stora tvärdisciplinära forskningsprogram och centrumbildningar. Som ekonomichef ansvarar du för stiftelsens redovisning och bokslut, samt administration av kapitaltillgångarna. Ekonomichefen rapporterar direkt till vd.

Mistra har sitt kontor i centrala Stockholm där tio personer arbetar. Vår nuvarande administrativa chef ska gå i pension. Vi söker därför en ny person som känner en utmaning i att genomföra och utveckla administrationen i nära samverkan med det övriga teamet. Just nu har vi ett 20-tal forskningsprogram igång. Dessa rör områden som klimat, cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, livsmedelsförsörjning, naturresursförvaltning och kemikaliehantering.

Din profil

Vi söker dig som har relevant universitets-/högskoleutbildning med inriktning mot ekonomiadministration (civilekonom eller motsvarande). Tjänsten kräver flerårig erfarenhet av arbete med kvalificerad redovisning, ekonomistyrning samt strategiskt utvecklingsarbete med fokus på ekonomifrågor. Vi ser gärna att du har kunskap om offentlig upphandling och avtalsskrivning. Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning är meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet av administration av kapitalförvaltning. Du har god vana att arbeta med relevanta IT-system.

Vi sätter stort värde på personliga egenskaper. Du gillar att jobba mot gemensamma mål tillsammans med en grupp av personer med olika kompetenser. Du är drivande, ansvarstagande, noggrann och prestigelös. Du är mån om att ekonomiadministrationen på Mistra fungerar väl. Du är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor och att tillsammans med övriga medarbetare på Mistra engagera dig i de program vi finansierar. Du ser fördelar med att arbeta i en liten organisation och med en hög grad av självständighet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Ansvar och uppdrag

Tjänsten innebär ett ansvar för en stor bredd av administrativa, ekonomiska och juridiska arbetsuppgifter.

Kansliets ekonomiarbete:

  • Leda kansliets arbete med budget, löpande redovisning, uppföljning, bokslut samt årsredovisning.
  • Delta i och bidra med ekonomiredovisning vid Stiftelsens styrelsemöten.
  • Ansvara för kontinuerlig utveckling av kansliets administrativa processer, system och rutiner så att de är ändamålsenliga, effektiva och dokumenterade samt uppfyller de krav som ställs på verksamheten och möjliggör en god intern styrning och kontroll.
  • Handleda och stödja övriga medarbetare på kansliet avseende ekonomiadministration, exempelvis vid upphandlingar och avtalsskrivande.

Kapitalförvaltning:

  • I nära samarbete med vd ansvara för administrationen av stiftelsens kapitalförvaltning genom att delta i mötena med Stiftelsens kapitalförvaltningskommitté samt verkställa kommitténs beslut.

Mistras forskningssatsningar:

  • I nära samverkan med programansvariga på kansliet ansvara för att hantera de ekonomiadministrativa frågorna som rör Mistras forskningssatsningar.
  • Utveckla samverkan med administrativt ansvariga i forskningsprogrammen för att effektivisera och löpande förbättra Mistras rutiner.
  • Säkerställa att ekonomisk revision av Mistras forskningsprogram genomförs.
  • Företräda stiftelsen i nätverk och samarbetsprojekt med andra forskningsfinansiärer och organisationer med syfte att följa utvecklingen inom forskningsadministration och ekonomi.

Din ansökan vill vi ha senast den 20 augusti. Ansökan i PDF-format ska omfatta ett personligt brev samt CV. Märk din ansökan ”Mistra ekonomichef” och skicka den till mail@mistra.org.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av stiftelsens vd Anna Jöborn, telefon: 08 – 7911024 eller anna.joborn@mistra.org

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling