Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-03-23

Mistra SAMS forskning på Tekniska museet

Framtidens fossilfria stad står modell för Tekniska museets interaktiva utställning Zero City. Forskningsprogrammet Mistra SAMS har bidragit med kunskap och idéer från sin forskning.

I början av mars öppnade utställningen Zero City där Tekniska museets stora maskinhall omvandlats till stadsmiljö och besökarna kan testa allt från att omvandla energi till el, lära sig mer om avloppssystem, mobilitet och ta del av stadsplanering där allt ligger inom promenadavstånd.
Mistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Programmet har deltagit i förarbetet och medverkar i själva utställningen.

– Jag har bidragit med idéer från Mistra SAMS forskning och även gjort en granskning och genomläsning av texter, säger programchef Anna Kramers.

Forskare inom programmet har intervjuats om hur framtida städer utan utsläpp kan se ut och vad som krävs för att vi kan nå dit. Intervjuerna visas på skärmar i utställningen. På utställningen visas även en film om Mistra SAMS jobbhubb som ligger i Tullinge, söder om Stockholm, där nya digitala lösningar som främjar distansarbete undersöks.

– Vi har även bidragit med ekonomiska medel till installationer i utställningen Zero City som handlar om mobilitet i framtidens fossilfria och hållbara stad, säger Anna Kramers.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling