Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-10-12

Mistra öppnar två utlysningar under 2024

2024 är det 30 år sedan Mistra startade sin verksamhet. Det kommer att firas och uppmärksammas på flera sätt under det kommande året. Nu förbereds två jubileumsutlysningar.

Mistra har under sina 30 år investerat drygt sex miljarder kronor i miljöstrategisk forskning med syfte att lösa viktiga miljöproblem, bidra till en miljöanpassad samhällsutveckling och stärka Sveriges konkurrenskraft. Inför jubileumsåret 2024 har Mistras styrelse fattat ett beslut att avsätta en budget på högst 180 miljoner kronor för både en projektsatsning och ett ledarskapsprogram för unga forskare inom miljö- och hållbarhetsområdet.

I början av året öppnar projektutlysningen inriktad på innovativa och utmanande forskningsidéer. Utlysningen har hämtat inspiration från bland annat Mistras idéstöd som utlystes under flera år i början av 2000-talet.

– Vi kompletterar våra långa programsatsningar med forskningsmedel till kortare och mer avgränsade projekt där det experimentella och framåtblickande är i fokus. Projekten förväntas ta sig an frågeställningar inom två utvalda teman – acceleration av cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning samt internationell samverkan som möjlighet eller hinder för den gröna omställningen, säger Lisa Almesjö, programansvarig på Mistra.

Framtidens forskningsledare inom hållbarhet

Senare under året öppnar utlysningen för unga forskningsledare inom miljö- och hållbarhetsområdet. Utöver finansiering för forskning, erbjuds de utvalda kandidaterna ett ledarskaps- och utvecklingsprogram. Syftet är att stärka deras förmåga att leda forskning i en utmanande tid.

– Vi vill ge nästa generations forskningsledare möjlighet att utbyta erfarenheter och bygga starka nätverk genom att exempelvis besöka internationella forskningsmiljöer, säger Mistras vd Anna Jöborn.

Håll dig uppdaterad om kommande utlysningar och forskningsnyheter genom att teckna upp dig på Mistras nyhetsbrev och via våra sociala kanaler.

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling