Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-09-25

Mistra Innovation siktar på en fortsättning

Mistra Innovation höll nyligen sin avslutningskonferens, Resultatdagen, där de presenterade resultatet av åtta års forskningsambitioner bland svenska småföretag. Det var en diger katalog av färdiga produkter och nya lösningar som visades upp.

– Vi har lyckats väldigt väl med att sammankoppla småföretag med akademin. Sju till åtta produkter har tagits fram som antingen finns på marknaden eller är på väg ut, säger Lars Frenning som har varit programchef för Mistra Innovation, vars utmaning har varit att öppna akademin för småföretag med innovationer som främjar en bättre miljö.

Bland de konkreta framgångarna nämner han en ny typ av smörjolja för bland annat skogsmaskiner som baseras på miljövänlig glycerol istället för tjockolja. En annan innovation handlar om att sortera uttjänta glödlampor. En tredje produkt är en sensor som kan mäta luftföroreningar och rapportera rakt in i en mobilapp. Listan kan göras längre.

Under konferensen där ett femtiotal personer deltog fick 12 av projekten berätta om sig själva i 90-sekunderspresentationer. Därefter sattes presentationsmontrar upp längs väggarna.

– Det är en lite speciell form som vi har utvecklat på Mistra Innovation, säger Lars Frenning.

Programmet Mistra Innovation har visat sådana framgångar att Mistras styrelse har beslutat om en ny utlysning på samma tema: Mistra Innovation 23. Utlysningen stänger den 2 oktober i år.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling